Tutkimuksiin määrääminen Kelan etuusasioissa

Kela voi lähettää asiakkaan lisätutkimuksiin, jos etuusasiaa ei voida ratkaista asiakkaan toimittamien lääkärinlausuntojen ja muiden lääketieteellisten selvitysten perusteella. Toimintakyvyn arviointitutkimuksia käytetään, kun ne ovat tarpeellisia selvitettäessä hakijan oikeutta sairauspäivärahaan tai Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen (SVL 15 luvun 13 § ja KEL 61 §).

Sopimuskausi 2018-2020

Kela käyttää seuraavia lisätutkimuksia:

  • Erikoislääkärin tekemä toimintakyvyn arviointitutkimus
  • Moniammatillinen toimintakyvyn arviointitutkimus, mielenterveyspainotus
  • Moniammatillinen toimintakyvyn arviointitutkimus, tuki- ja liikuntaelinpainotus.

Tutkimuksia tilataan palveluntuottajilta, jotka on valittu avoimella tarjouskilpailulla.

Materiaalit palveluntuottajille