Tutkimuksen yhteystiedot

Kelan tutkimus
Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
PL 450, 00056 Kela (postiosoite)
Peltolantie 3, 20720 Turku
020 634 11, faksi 020 634 1700 (Helsinki), 020 634 2800 (Turku)
tutkimus@kela.fi

Tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, KTT

Tiedot Asiantuntemus Ryhmä

Aaltonen, Katri ›

erikoistutkija

sosiaalifarmasia, lääkkeisiin liittyvä tutkimus, eri maiden korvausjärjestemät

Tutkimusyksikkö

Ahlstedt, Jaana ›

julkaisusihteeri
020 63 41626

julkaisutoimitus

Tutkimusyksikkö

Blomgren, Jenni ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41893

sairaanhoitokorvaukset, sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläkkeet, hyvinvointi- ja terveyserot, sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Bogdanoff, Piia ›

suunnittelija
020 63 41481

Tutkimusyksikkö

Heino, Pekka ›

tutkija
020 63 42875

tilastollinen tietojenkäsittely, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Heinonen, Hanna-Mari ›

tutkija

sosiaalipolitiikka, asiakkuusprosessit

Tutkimusyksikkö

Heiskanen, Tuija ›

tutkija

kuntoutus, etäkuntoutus, toimintaterapia, monimenetelmällinen tutkimus

Tutkimusyksikkö

Helne, Tuula ›

johtava tutkija
020 63 41582

kestävä kehitys, kestävä hyvinvointi, sosiaalipolitiikka ja ekologiset kysymykset, hyvinvointiteoriat, nuoriso

Tutkimusyksikkö

Hujanen, Timo ›

erikoistutkija
020 63 41931

terveystalous, työterveyshuolto, terveydenhuollon rahoitus, kustannukset, vaikuttavuus

Tutkimusyksikkö

Hyvärinen, Tarja ›

vastaava julkaisutoimittaja
020 63 41955

Tutkimusyksikkö

Ikonen, Milla ›

suunnittelija

050 305 7861

tutkimusviestintä

Viestintäyksikkö

Jauhiainen, Signe ›

tutkimuspäällikkö
020 634 1958

taloustiede, työmarkkinat, eläketurva, julkinen talous, maahanmuutto

Tutkimusyksikkö

Kainu, Markus ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Kari, Heini ›

tutkija

lääkekorvausjärjestelmä, lääkekustannukset, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Korpela, Tuija ›

tutkija

rekisteritutkimus, sosiaalipolitiikka, perintätutkimus, sosiaaliturvajärjestelmä, perustoimeentulotuki

Tutkimusyksikkö

Koskenvuo, Karoliina ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41355

kuntoutus, työkyvyttömyys, epidemiologia, eläketurva, kansanterveystiede

Tutkimusyksikkö

Koskinen, Hanna ›

ryhmäpäällikkö
020 63 41902

terveystaloustiede

Tutkimusyksikkö

Kultanen, Virpi ›

tietoasiantuntija
020 634 1662

tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvailun menetelmät, tiedonhaun opetus

Tutkimusyksikkö

Kurko, Terhi ›

erikoistutkija
020 63 40726

Tutkimusyksikkö

Kuusisto, Satu ›

tutkija

terveystaloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Laatu, Markku ›

tutkija
020 63 41930

sosiaaliset ongelmat, sosiaaliturvan toimeenpano, työelämän laatu, asiakkaiden kohtaaminen, etnisten vähemmistöjen ja sosiaaliturvajärjestelmän suhteet

Tutkimusyksikkö

Mattila, Hannu ›

erikoistutkija
020 63 41956

asiakaspalvelututkimus, tilastolliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusyksikkö

Miettinen, Anneli ›

tutkija
020 634 4129

Tutkimusyksikkö

Miettinen, Sari ›

projektipäällikkö

laadullinen tutkimus, sosiaali- ja terveyspolitiikka, kuntoutusjärjestelmä, kuntoutuspolitiikka

Tutkimusyksikkö

Mikkola, Hennamari ›

tutkimusyksikön päällikkö
020 634 1890

terveystaloustiede, terveyden- ja vanhustenhuollon rahoitus, terveyden- ja vanhustenhuollon markkinat

Tutkimusyksikkö

Mäkkylä, Katja ›

tutkija

laadullinen tutkimus, media- ja viestintätutkimus

Tutkimusyksikkö

Niemelä, Mikko ›

tutkimusprofessori (Kela) / professori (Turun yliopisto), virkavapaalla

tulonjako, väestön elinolot, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Tutkimusyksikkö

Näsi, Ella ›

tutkija
020 634 1762

laadullinen tutkimus, työkyky, kansanterveystiede, global health, yhteisöviestintä

Tutkimusyksikkö

Pappila, Jyrki ›

tietoasiantuntija
020 63 41565

tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvauksen menetelmät

Tutkimusyksikkö

Perhoniemi, Riku ›

tutkija
020 63 42156

työkyky, työkyvyttömyyseläke, työhyvinvointi

Tutkimusyksikkö

Pitkänen, Visa ›

tutkija

terveystaloustiede, taloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Rautjärvi, Leena ›

julkaisutoimittaja
020 63 41957

Tutkimusyksikkö

Rinne, Hanna ›

tutkija

rekisteritutkimus, väestöryhmittäiset terveyserot

Tutkimusyksikkö

Roponen, Petri ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Räsänen, Tapio ›

tutkija
020 63 41789

mikrosimulaatio, tilastotiede, tilastollinen tietojenkäsittely, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Rättö, Hanna ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Saarikallio-Torp, Miia ›

tutkija
020 63 41968

taloustiede

Tutkimusyksikkö

Saastamoinen, Leena ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41972

lääkkeiden käyttö, lääkekustannukset, lääkekorvaukset, rationaalinen lääkehoito

Tutkimusyksikkö

Sakslin, Maija ›

vastaava tutkija, virkavapaalla

sosiaaliset oikeudet ja ihmisoikeudet, sosiaalioikeus ja sosiaalivakuutusoikeus, eurooppaoikeus, valtiosääntöoikeus

Tutkimusyksikkö

Salminen, Anna-Liisa ›

tutkimusprofessori, tutkimuspäällikkö
020 63 41303

arviointitutkimus, kuntoutus, etäkuntoutus, apuvälineet, toimintaterapia, monimenetelmällinen tutkimus

Tutkimusyksikkö

Seppänen-Järvelä, Riitta ›

tutkimuspäällikkö

kuntoutus, arviointi- ja implementaatiotutkimus, monimenetelmällisyys, laadulliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusyksikkö

Sihvonen, Ella ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Simanainen, Miska ›

tutkija
020 634 0527

mikrosimulaatio

Tutkimusyksikkö

Soppi, Aarni ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Talka, Reeta ›

erikoistutkija

lääkekustannukset, farmakologia

Tutkimusyksikkö

Tillman, Päivi ›

tutkija
020 634 1927

rekisteritutkimus, kyselytutkimus, omaishoito, sairausvakuutus, sosiaalivakuutus, terveydenhuollon rahoitus, matkakorvaus

Tutkimusyksikkö

Tuominen, Marja-Liisa ›

tietopalvelusihteeri
020 63 41701

tietoasiantuntijuus

Tutkimusyksikkö

Tuovinen, Anna-Kaisa ›

Tutkija

hallinto-oikeus, sosiaali- ja terveysoikeus

Tutkimusyksikkö

Veilahti, Antti ›

tutkimuspäällikkö
020 634 1277

sosiologia, julkinen talous, vertaileva sosiaalipolitiikka, nuorten syrjäytyminen, mielenterveys, toimeentuloturvan rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Ylikännö, Minna ›

ryhmäpäällikkö
020 63 42803

toimeentulotuki, työvoimapolitiikka, työttömien hyvinvointi ja työllistäminen, suomen perustulokokeilu, ajankäyttötutkimus (mm. perheiden ajankäyttö ja hyvinvointi)

Tutkimusyksikkö

Österbacka, Eva ›

erikoistutkija

tuloliikkuvuus, perheen ajankäyttö, lasten hyvinvointi, työmarkkinat

Tutkimusyksikkö