Takaisinperintä työnantajalta

Kela perii työnantajalta takaisin liikaa tai väärin perustein maksetut etuudet ja korvaukset.

Jos Kela on päätöksensä perusteella maksanut työnantajalle liikaa etuutta tai korvausta, Kela on yhteydessä työnantajaan ennen päätöstä takaisinperinnästä.

Erääntyneiden saatavien perintää hoitaa Kelan perintäkeskus.

Työterveyshuollon korvausten perintää hoitavat kuitenkin työterveyshuollon korvaushakemusten ratkaisuyksiköt.