Työskentely ulkomailla

Työskentely toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa voidaan ottaa huomioon Suomesta maksettavan peruspäivärahan työssäoloehdossa.

Jos Kela havaitsee peruspäivärahahakemuksesi tiedoista, että työskentelysi ulkomailla voidaan huomioida työssäoloehdossasi, Kela pyytää tiedot työskentely- ja muista vakuutuskausista siitä maasta, jossa olet työskennellyt.

Voit myös hankkia itse työskentelymaan työttömyysturvaviranomaiselta PD U1 -lomakkeen, joka sisältää tiedot työskentely- ja muista vakuutuskausista, ja toimittaa sen itse Kelaan.

Kansainväliset tilanteet -sivuilla on lisätietoja työttömyysturvasta, kun muutat Suomeen tai Suomesta ulkomaille.