Sosiaaliturva erityistilanteissa

Useassa maassa samanaikaisesti työskentelevät

Jos työskentelet samanaikaisesti useassa EU- tai Eta-maassa saman työnantajan palveluksessa ja yksi työskentelymaista on myös asuinmaasi, saat sosiaaliturvaetuudet yleensä asuinmaastasi. Jos työskentelysi asuinmaassasi ei ole huomattavaa (vähintään 25 %), maksaa etuudet työnantajasi kotimaa.

Jos sinulla on ainakin kaksi eri työnantajaa, joiden kotipaikat ovat eri maissa, vastaa sosiaaliturvasta asuinmaasi. Sinulle maksetaan etuuksia asuinmaastasi. Sinun pitää täyttää työskentelyn vähimmäisedellytykset kaikissa työskentelymaissasi.

Kahdessa tai useammassa maassa työskentelevä tarvitsee A1-todistuksen. Suomessa sen antaa Eläketurvakeskus osoituksena siitä, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan.

Jos muutat Suomeen muusta kuin EU- tai Eta maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta ja asut Suomessa vakinaisesti, saat oikeuden Suomen sosiaaliturvaan. Jos et asu Suomessa, mutta täällä tekemäsi työ täyttää työskentelyn vähimmäisvaatimukset, pääset Suomen sosiaaliturvaan työnteon ajaksi. Saat tällöin oikeuden useimpiin Kelan etuuksiin, jos muut etuuksien saamisen ehdot täyttyvät.

Jos työskentelet saman työnantajan palveluksessa samanaikaisesti sekä asuinmaassasi että toisessa EU- tai Eta-maassa, vastaa etuuksista yleensä asuinmaasi. Jos et työskentele ollenkaan asuinmaassasi, vastaa etuuksien maksamisesta työnantajasi kotimaa. Jos sinulla taas on ainakin 2 eri työnantajaa, joiden kotipaikat ovat eri maissa, vastaa etuuksista asuinmaasi.

Kuljetusyritysten henkilökunta

Kuljetusyritysten henkilökuntaa ovat esimerkiksi kuorma-autonkuljettajat. Heitä koskevat samat säännöt kuin muitakin useassa maassa työskenteleviä.

Muiden kuin EU- ja Eta-maiden, Sveitsin sekä sosiaaliturvasopimusmaiden kohdalla pääsääntö on, että jos muutat vakinaisesti Suomeen, saat oikeuden Suomen sosiaaliturvaan. Sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin myös työskentelysi perusteella, kun palkkasi on vähintään 726,27 e/kk (vuonna 2021).

Esimerkki

Virossa asuva kuorma-auton kuljettaja Marek on suomalaisen kuljetusliikkeen palveluksessa. Hän ajaa rahtia Suomesta Ruotsiin ja sieltä Tanskan kautta Saksaan. Koska Marek ei työskentele ollenkaan asuinmaassaan Virossa, sosiaaliturvasta vastaava maa määräytyy työnantajan kotipaikan mukaan. Suomi vastaa sosiaaliturvasta. Työntekijälle pitää hakea Eläketurvakeskuksesta todistus A1.

Merityöntekijät

Merityöntekijällä, joka tulee EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja työskentelee Suomen lippua käyttävällä aluksella, on yleensä oikeus etuuksiin riippumatta siitä, asuuko hän vakinaisesti Suomessa. Oikeus etuuksiin edellyttää, että palkka on vähintään 726,27 e/kk (vuonna 2021).

Jos muutat Suomeen asumaan mutta työskentelet toisen EU- tai Eta-maan lippua käyttävällä aluksella, vastaa lippuvaltio sosiaaliturvastasi. Sinulla ei tällöin ole yleensä oikeutta etuuksiin Kelasta, vaikka asuisit Suomessa vakinaisesti. Jos taas asut Suomessa, ja myös palkkasi maksavan yrityksen kotipaikka on täällä, saat etuuksia Kelasta, vaikka työskentelisitkin toisen jäsenvaltion lippua käyttävällä aluksella. Sinun on haettava A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta.

Muista kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista tulevana merityöntekijänä saat oikeuden Kelan etuuksiin, kun muutat Suomeen vakinaisesti.

Rajatyöntekijät

Rajatyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee yhdessä EU- tai Eta-maassa mutta asuu toisessa jäsenvaltiossa, johon hän palaa päivittäin tai vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijä saa etuudet työskentelymaasta riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion alueella asuu.

Jos työskentelet Suomessa siten, että palkkasi on vähintään 726,27 e/kk, sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion alueella asut. Tietyissä tilanteissa voit saada etuuksia (esim. työttömyysturva ja sairaanhoito) myös asuinmaastasi.