Sosiaaliturva muissa elämäntilanteissa

Paluumuuttajat

Suomeen palaava ja aikaisemmin Suomen sosiaaliturvaan kuulunut henkilö saa oikeuden etuuksiin yleensä heti.

Jos olet saanut suomalaisen syntyperäsi perusteella oleskeluluvan vähintään 1 vuodeksi, saat oikeuden etuuksiin heti Suomeen muutosta lähtien.

Pakolaiset ja oleskeluluvan saaneet

Jos olet tullut Suomeen turvapaikanhakijana ja saanut täältä oleskeluluvan turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteella, sinulla on oikeus sosiaaliturvaan oleskeluluvan myöntämisestä lähtien, jos tarkoituksesi on jäädä Suomeen vakinaisesti. Jos saat oleskeluluvan, on sinulla oikeus samoihin Kelan etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan kuin muillakin Suomessa vakinaisesti asuvilla. Kela ei maksa turvapaikanhakijoille etuuksia turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana.

Jos tulet Suomeen kiintiöpakolaisena, saat oikeuden sosiaaliturvaan muutosta lähtien.

Työttömät työnhakijat

Voit tulla toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen hakemaan töitä enintään 6 kuukaudeksi, jos olet saanut lähtömaastasi lomakkeen U2. Saat työttömyysetuudet työnhaun aikana lomakkeen antaneesta maasta. Et voi saada samaan aikaan etuuksia Suomesta.

Jos sinulla on toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä lomake U2 ja eurooppalainen sairaanhoitokortti, sinulla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon Suomessa.

Jos saat Suomesta töitä, voit saada työntekijänä oikeuden etuuksiin. Jos et löydä töitä mutta asut edelleen Suomessa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan riippuu siitä, katsotaanko sinun asuvan täällä vakinaisesti. Vakinaisesta asumisesta kertoo esimerkiksi perheside.

Jos muutat sosiaaliturvasopimusmaasta, oikeuden sosiaaliturvaan ratkaisee muuttosi tilapäisyys tai vakinaisuus. Etuuksia maksetaan Suomeen vakinaisesti muuttaville.

Muista kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista Suomeen työnhakuun tuleva ei yleensä saa oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos tarkoituksesi on kuitenkin muuttaa Suomeen vakinaisesti ja muut olosuhteesi viittaavat vakinaiseen Suomessa asumiseen, voidaan etuuksia maksaa.

Työharjoittelijat ja au pairit

Työharjoittelija tai au pair ei yleensä saa oikeutta Kelan etuuksiin, koska työskentely on vähäistä ja lyhytkestoista. Jos saat työstä palkkaa vähintään 726,27 e/kk, sinulla voi olla oikeus etuuksiin työntekijänä. Jos olet EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti) kansalainen, sinulla voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan.

Varusmiehet ja siviilipalveluksessa olevat

EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen muuttava varusmies tai siviilipalvelusmies on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan varusmies- tai siviilipalveluksen ajan.

Jos muutat Suomeen EU-alueen ulkopuolelta, voit saada oikeuden etuuksiin, jos muutat Suomeen vakinaisesti ja aiot jäädä tänne palveluksen jälkeen.

Urheilijat

Ammattiurheilija rinnastetaan työntekijään. Jos kuukausipalkkasi on vähintään 726,27 e/kk, sinulla voi olla oikeus etuuksiin. Vaikka palkkasi olisi tätä pienempi, sinulla saattaa olla oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos olet EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti) kansalainen.

Jos tulet EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta, tarvitset työntekijän oleskeluluvan.