Elatustuen maksaminen kunnalle

Kunta voi hakea elatustukea maksettavaksi itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella. Tällaista on esimerkiksi perhehoito, laitoshoito ja sairaalahoito.

Kunta voi saada elatustukea, jos hoito kestää kauemmin kuin 1 kalenterikuukauden. Kela maksaa elatustukea hoidon aloitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sillä ei ole merkitystä, onko lapsi otettu huostaan lastensuojelulain mukaisesti vai ei.

Jos Kela maksaa jo lapselle elatustukea, kunnan täytyy tehdä elatustuen maksuvaatimus. Muussa tapauksessa kunta voi hakea elatustukea itselleen.

Näin haet elatustuen kunnalle

Kunta voi hakea elatustukea itselleen, jos Kela ei maksa lapselle vielä elatustukea. Kunta voi hakea tukea takautuvasti 3 kuukauden ajalta.

  1. Täytä elatustukihakemus LU1 (pdf). Kunta ei voi hakea elatustukea verkossa.
  2. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet, muun muassa mahdollinen elatussopimus. Kaikki tarvittavat liitteet on eritelty hakemuksessa.
  3. Merkitse hakemuksen Lisätietoja-kohtaan
    • mistä alkaen tai minkä ajanjakson lapsi on perhe- tai laitoshoidossa
    • että hakeminen perustuu elatustukilain 11. § 4. momenttiin.
  4. Toimita lomake Kelaan postitse (Tietoa Kelasta -osio).

Lue lisää