Yhteystiedot kuntoutuksen palveluntuottajille

Kela neuvoo kaikkia yhteistyökumppaneita puhelimitse, suojatulla sähköpostilla tai chatilla.

Kuntoutuksen yhteystiedot

 • Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksiin ja niiden tulkintaan liittyvät asiat: kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi
 • Kuntoutuksen hyödyt ja tuloksellisuuden raportointi: tulos@kela.fi
 • Kuntoutuksen kehittämishankkeet, esimerkiksi hankehaku, tutkimusluvat ja kehittämishankkeet ja -projektit: kuntoutushanke@kela.fi

Kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapeuttien hakuprosessiin ja pätevöitymiseen liittyvät kysymykset ja ilmoitukset: kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet@kela.fi.
Muissa kuntoutuspsykoterapiaan liittyvissä kysymyksissä ja osoitteenmuutoksissa ota yhteyttä viranomaislinjaan.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Lähetä terapioiden sopimukset, muutoslomakkeet, osoitteenmuutokset, yhteydenottopyynnöt ja vapaamuotoiset ilmoitukset sähköpostitse siihen Kelan vakuutuspiiriin, jonka kanssa olet tehnyt sopimuksen.

 • Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

Muut kuntoutuspalvelut

 • Kuntoutuspalvelujen toimeenpano, esimerkiksi kurssien peruminen tai jaksojen siirtäminen, muutokset kurssien määrässä ja kohderyhmässä: Kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.
 • Kuntoutuspalvelujen sopimuskauden aikaiset muutokset. Esimerkiksi palveluntuottajan rakenteelliset muutokset, tilojen muutokset ja laskuttajan muutokset ja vakavat tapaturmat: kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi

Tietojärjestelmät

 • Kuntoutusjärjestelmän ekstranettiin, palveluntuottajahakuun ja tunnistautumiseen liittyvät tekniset kysymykset: kuntoutus_jarjestelmat@kela.fi
 • Tekninen tuki: tekninentuki@kela.fi, puhelinnumero ma–pe 7–17: 020 634 7787

Tulkkaus kuntoutuksessa

 • Tulkin tilaaminen ja tulkkauksen toteuttaminen: vatu.kuntoutus@kela.fi
 • Tulkkauksen kohdentaminen ja asiakaspalautteet: kuntoutus_tulkkaus@kela.fi
 • Sopimuskauden aikaiset muutokset tulkkauksessa: tulkkaussopimuksenhallinta@kela.fi

Lue lisää