8P Erikoishammasteknikon tekemä protetiikan kliininen työ

Rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille korvataan erikoishammasteknikon antama kokoproteesihoito hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen ja hänen antamansa hoitomääräyksen perusteella (lomake SV 3).

Sama määräys on voimassa 2 vuotta.

Erikoishammasteknikon kotikäynti

Kela voi korvata kotikäyntejä, joita erikoishammasteknikko tekee rintamaveteraanin tai miinanraivaajan luokse. Korvaus voidaan maksaa myös käynnistä kotia vastaavassa asuinpaikassa.

Kotikäynti korvataan vain, jos käynnillä tehdään hoitotoimenpiteitä. Kotikäynnin lisäksi voidaan korvata tehdyt toimenpiteet.

Kela maksaa korvauksen erikoishammasteknikon kotikäynnistä koodin 8YA20 mukaan.

Kela voi maksaa korvauksen kotikäynnistä jokaisesta samassa asuinpaikassa hoidetusta potilaasta.

Erikoishammasteknikon toimenpiteet