SC Suun terveyden edistäminen

Suun terveyden edistämiseen kuuluu ehkäisevä suun terveydenhoito ja hampaiden pinnoitus. Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi ikenenalaisen hammaskiven poistoa. Lue lisää hammaslääkärin tekemästä kiinnityskudossairauksien hoidosta (SD-koodit).

Jos toimenpiteen tekee suuhygienisti, siitä maksetaan korvaus suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito

Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Käytä SCA-toimenpiteiden koodeja vain, jos potilaalla on todettu riski suun sairauteen.

Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet pitää selostaa potilasasiakirjassa.

SCA-koodit sisältävät samoja toimenpiteitä, jotka Käypä hoito -suosituksen mukaan sisältyvät parodontologiseen hoitoon. Näitä toimenpiteitä ei pidä selvittää Kelalle samalta käynniltä SDA-koodilla ja SCA-koodilla.

SCE Hampaiden pinnoitus

Pinnoituksella tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista. 

Jos pinnoituksen yhteydessä on poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytä paikkauskoodia SFA00.

SCG Hampaan pinnan infiltraatiohoito

Toimenpiteellä tarkoitetaan hammaspinnan käsittelyä resiini-infiltraatiolla kariesvaurion pysäyttämiseksi tai kiillevaurion korjaamiseksi.

Toimenpiteeseen sisältyy hampaan eristäminen, käsiteltävän hammaspinnan puhdistaminen ja käsittely sekä viimeistely.

Merkitse toimenpide hammaskohtaisesti.