SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito

Tällä sivulla on suuhygienistinpalkkiotaksan mukaiset toimenpiteet parodontologiselle hoidolle. Jos toimenpiteen tekee hammaslääkäri, korvaus maksetaan hammaslääkärinpalkkiotaksan mukaan.

Sairausvakuutuksesta korvattava parodontologinen hoito edellyttää, että hammaslääkäri on diagnosoinut ikenen tai kiinnityskudosten sairauden. Hammaslääkärin pitää tehdä merkintä parodontologisen hoidon tarpeesta tutkimus- ja hoitomääräykseen (SV3SHM).

Ien- tai kiinnityskudossairauden diagnoosi perustuu parodontologiseen tutkimukseen. Käypä hoito -suosituksen mukaan parodontologiseen tutkimukseen kuuluu ientaskumittaus ja havainnot ienverenvuodosta, josta tehdään asianmukaiset merkinnät potilasasiakirjoihin.

Hoito sisältää tulehduksen ja kudosmuutosten hoidon sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon.

Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito

Hoito perustuu hammaslääkärin tekemään ikenen tai kiinnityskudosten sairauden määritykseen ja hoitosuunnitelmaan.

Toimenpidekoodit SDA01–SDA05 ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin tai ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä toimenpidekoodia SDA01–SDA05 kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa.

Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin.