WY Suuhygienistin kotikäynti

Tällä sivulla kerrotaan suuhygienistin kotikäynnin korvaamisesta. Jos kotikäynnin tekee hammaslääkäri, korvaus maksetaan hammaslääkärinpalkkiotaksan mukaan.

Kela voi korvata suuhygienistin tekemiä kotikäyntejä tai käyntejä kotia vastaavassa asuinpaikassa. Korvaus maksetaan koodin WYA20 mukaan.

Kotikäynti korvataan vain, jos käynnillä tehdään hoitotoimenpiteitä. Kotikäynnin lisäksi voidaan korvata tehdyt toimenpiteet.

Kela voi maksaa korvauksen kotikäynnistä jokaisesta samassa asuinpaikassa hoidetusta potilaasta.

Kela maksaa korvauksen suuhygienistin kotikäynnistä vain, jos potilaan tutkinut hammaslääkäri on merkinnyt määräyslomakkeeseen (SV3SHM) kotikäynnin tarpeelliseksi ja perustellut tarpeellisuuden.