SC Suun terveyden edistäminen

Tällä sivulla on suuhygienistinpalkkiotaksan mukaiset toimenpiteet suun terveyden edistämiselle. Jos toimenpiteen tekee hammaslääkäri, korvaus maksetaan hammaslääkärinpalkkiotaksan mukaan.

Suun terveyden edistämiseen kuuluu ehkäisevä suun terveydenhoito ja hampaiden pinnoitus. Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi ikenenalaisen hammaskiven poistoa. Ikenen ja kiinnityskudossairauksien hoito korvataan SD-koodeilla.

SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito

Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Käytä SCA-toimenpiteiden koodeja vain, kun potilaalla on todettu riski suun sairauteen.

Ehkäisevän hoidon toimenpiteisiin käytettyä aikaa ei saa sisällyttää muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteistä pitää tehdä selostus potilasasiakirjaan.

SCA-koodit sisältävät samoja toimenpiteitä, jotka Käypä hoito -suosituksen mukaan sisältyvät parodontologiseen hoitoon. Kela ei korvaa ehkäisevää suun terveydenhoitoa (SCA) samalta hoitokäynniltä SDA-toimenpiteiden kanssa.

SCE Hampaiden pinnoitus

Pinnoituksella tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista.

SCG Hampaan pinnan infiltraatiohoito

Toimenpiteellä tarkoitetaan hammaspinnan käsittelyä resiini-infiltraatiolla kariesvaurion pysäyttämiseksi tai kiillevaurion korjaamiseksi.

Toimenpiteeseen sisältyy hampaan eristäminen, käsiteltävän hammaspinnan puhdistaminen ja käsittely sekä viimeistely.

Merkitse toimenpide hammaskohtaisesti.