Näin teet suorakorvaussopimuksen Kelan kanssa

 1. Soita Kelan viranomaislinjalle ja ilmoita, että yrityksesi haluaa tehdä suorakorvaussopimuksen.
 2. Palveluntuottaja ja Kela tekevät liittymissopimuksen. Katso liittymissopimuksen malli (pdf). Palveluntuottaja ja Kela sopivat yhdessä, miten sopimus toimitetaan.
 3. Liittymissopimuksella palveluntuottaja liittyy Kelan runkosopimukseen. Katso runkosopimus (pdf).
 4. Runkosopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja Kelan tehtävät ja velvollisuudet.
  • Palveluntuottajan pitää tutustua sopimukseen huolellisesti. Allekirjoittamalla sopimuksen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sopimuksen ehtoja ja sairausvakuutuslakia.
 5. Palveluntuottaja hakee sairaanhoitokorvauksia Kelasta tilitysmenettelyllä. Katso ohjeet tilitystietojen toimittamiseen.
 6. Sähköiseen tilitysmenettelyyn voidaan siirtyä vasta testausvaiheen jälkeen. Palveluntuottajan on myös tehtävä Kelan kanssa uusi liittymissopimus, jos se haluaa siirtyä sähköiseen tilitysmenettelyyn. Katso ohjeet tilitystietojen toimittamiseen sähköisesti.

Muutoksista ilmoittaminen

Palveluntuottajan pitää ilmoittaa Kelalle, jos sen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sopimukseen suorakorvausmenettelystä. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi

 • nimen tai osoitteen muutos
 • muutokset lupaehdoissa ja toimialassa
 • yrityksen tai sen osan myyminen
 • muutos yritysmuodossa.

Sopimus pitää irtisanoa, jos toiminta loppuu tai yritys myydään.

Runkosopimuksen tehneet etujärjestöt

Alla on lista niistä palveluntuottajien etujärjestöistä, joiden kanssa Kela on tehnyt runkosopimuksen suorakorvausmenettelystä.

 • Erikoishammasteknikkoliitto ry
 • Lääkäripalveluyritykset ry
 • Suomen Fysioterapeutit
 • Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 • Suomen Hammaslääkäriliitto ry
 • Suomen Lääkäriliitto ry
 • Suomen sairaanhoitajaliitto ry
 • Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
 • Suuhygienistiliitto STAL ry