Sairaanhoitokorvaukset lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta

Näillä sivuilla tietoa terveydenhuollon ammattilaisille siitä, millä perusteilla Kela korvaa lääkärin määräämää tutkimusta ja hoitoa.

Lääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot korvataan, jos ne

  • on määrätty sairauden hoidon vuoksi
  • ovat tarpeellisia mahdollisen sairauden toteamiseksi.

Jos lääkäri on suorittanut tutkimuksen tai hoidon itse, Kela maksaa siitä korvauksen tutkimuksen ja hoidon taksan mukaan.

Asiakkaan mahdollisuus hoitopaikan valintaan

Jos tutkimuksesta ja hoidosta voi hakea sairaanhoitokorvausta, palveluntuottajan pitää antaa asiakkaalle hänen pyynnöstään tutkimus- ja hoitomääräys kirjallisena. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus hoitopaikan valintaan.

Samalla kerralla määrätyt tutkimukset ja hoidot

Lääkäri voi määrätä saman päivän aikana useampia eri tutkimuksia ja hoitoja. Kela maksaa korvauksen enintään 15:stä samaan hoitoon liittyvästä tutkimus- tai hoitokerrasta.

Lisäksi edellytetään, että tutkimus tai hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta.

Esimerkki samalla kerralla määrätystä tutkimuksesta ja hoidosta

Jos sama lääkäri määrää yhden päivän aikana 30 fysioterapiahoitokertaa, Kela maksaa korvauksen vain 15 hoitokerralta.

Jos sama lääkäri määrää yhden päivän aikana esimerkiksi 15 kertaa fysioterapiaa ja 15 kertaa valohoitoa, Kela korvaa sekä 15 kertaa fysioterapiaa että 15 kertaa valohoitoa.

Tutkimuksen ja hoidon korvauskäytäntöjä

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.