Tartuntatautipäiväraha

Videolla kerrotaan, mikä tartuntatautipäiväraha on ja kuka voi saada sitä. Kerromme myös, mikä  on hoitavan lääkärin rooli ja tartuntataudeista vastaavan kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkärin rooli.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan ansionmenetyskorvauksena Suomessa vakuutetulle henkilölle, joka on yleisvaarallisen tai muun tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa työstään, karanteeniin tai eristykseen. Työstäpoissaolopäätöksen voi antaa kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Päätöksen karanteenista tai eristämisestä antaa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan pois päivähoidosta tai koulusta tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle tulee määräyksen ajalta ansionmenetystä.

Tartuntatautipäiväraha myönnetään koko sille ajalle, jonka henkilö on määrätty olemaan poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Erikseen ei tarvitse selvittää, onko henkilö tänä aikana työkyvytön vai ei.

Jos henkilö on saanut ensin todistuksen sairauspäivärahaa varten ja Kela on myöntänyt sen perusteella sairauspäivärahaa, päätös voidaan oikaista ja myöntää tartuntatautipäiväraha koko sille ajalle, jolle päätös työstäpoissaolosta on annettu. Päätöksen työstäpoissaolosta, eristämisestä tai karanteenista, tai samat tiedot sisältävän A-lääkärintodistuksen voi kirjoittaa takautuen koko tartuntataudista johtuvan poissaolon ajalle.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen ansionmenetyksen korvaus, jossa ei ole omavastuuaikaa. Palkansaajilla sen määrä perustuu työnantajan ilmoittamaan ansionmenetyksen määrään. Yrittäjillä määrä perustuu eläkevakuutusta varten vahvistettuun yrittäjän YEL- tai MYEL-vuosityötuloon.

Asiakas hakee tartuntatautipäivärahaa www.kela.fi/asiointi -palvelussa tai sairauspäivärahan hakemuslomakkeella (SV8). Liitteeksi tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin antama työstäpoissaolopäätös tai määräys eristämisestä tai karanteenista.

Hoitava lääkäri

Kun toteat, että potilaallasi on yleisvaarallinen tai muu tartuntatauti, eikä potilaasi voi sen vuoksi tehdä työtään, voit kirjoittaa A-todistuksen työnantajaa varten. Huomioi, että potilaasi tarvitsee tartuntatautipäivärahan hakemista varten tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstäpoissaolosta.

Tartuntatautipäivärahan myöntäminen edellyttää työstäpoissaolopäätöstä ja työansioiden menetystä. Tartuntatautipäiväraha ei edellytä työkyvyttömyyttä.

Tartuntataudeista vastaava kunnan tai sairaanhoitopiirin lääkäri

Potilas tarvitsee tartuntatautipäivärahan hakemista varten päätöksen siitä, että hänet on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin yleisvaarallisen tai muun tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

  • Voit kirjoittaa päätöksen tiedot A-todistukseen.
  • Kirjaa Todistuksen tarkoitus -kohtaan ”tartuntatautipäiväraha”, diagnoosi ja päätöksen kesto. Allekirjoituksestasi tulee käydä ilmi, että olet antanut todistuksen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavana lääkärinä.
  • Vaihtoehtoisesti voit antaa potilaalle kopion päätöksestä, jolla hänet on pidätetty työstä, eristetty tai määrätty karanteeniin.

Työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Tartuntatautipäivärahaa ei voi saada myöskään silloin, kun henkilö odottaa koronatestin tulosta kotona eikä karanteenipäätökselle ole perusteita.

Myöskään hallituksen suositus jäädä kotiin ulkomaan matkan jälkeen ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle, jos henkilöllä ei ole tartuntatautilääkärin päätöstä karanteenista.

Lisätietoja