Muutoksia korvausoikeuksien

3015 ja 294 lausunnonantajatahoon 1.10.2021 alkaen

Lääkeaine: Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani
Lääkevalmiste: Praluent, Repatha ja Leqvio
Sairaus: Rasva-aineenvaihdunnan häiriö

Mikä muuttuu

Tällä hetkellä korvausoikeuksia

  • 3015. Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa ja
  • 294. Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa

voi hakea tietyn alan erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön laatimalla B-lääkärinlausunnolla. Jatkohakemuksissa hyväksytään myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lääkärinlausunto.

Korvausoikeuksia voi hakea 1.10.2021 alkaen ensimmäisellä kerralla myös muun hoitavan lääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla, kun lausuntoon on liitetty tietyn alan erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön antama kirjallinen konsultaatiovastaus hoitosuunnitelmasta.

Kenelle korvataan

Korvausoikeudet koskevat hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa. Katso korvausoikeuksien myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää