Ilmoittautuminen markkinavuoropuheluun on alkanut

Kela on julkaissut Hilma-ilmoituskanavalla kutsun markkinavuoropuheluun, johon voi ilmoittautua 24.11.2021 mennessä. Ilmoittautuneet voivat kommentoida vuonna 2022 hankittavien Kelan kuntoutuspalvelujen tarjousasiakirjoja.

Kommentoitavana ovat seuraavan kuntoutuspalvelun tarjousasiakirjat:

  • Elinsiirron saaneiden aikuisten sopeutumisvalmennus, kurssi aikuiselle ja hänen läheiselleen. Kasvokkaisen kuntoutuksen ja etäkuntoutuksen yhdistelmä.

Ohjeet markkinavuoropuheluun ilmoittautumiseen löytyvät osoitteesta hankintailmoitukset. (www.hankintailmoitukset.fi)

Kela kutsuu kommentoimaan vuonna 2022 kilpailutettavien kuntoutuspalvelujen tarjouspyyntöasiakirjoja.

Kela pyytää huomioimaan, että se hankkii vuonna 2022 myös muita kuntoutuspalveluita kuin kommenteille tulevia palveluita.