Ilmoitus sopimuksen mukaisen option käytöstä vuosina 2022 ja 2023

Nuotti-valmennus

 • Nuotti-valmennus (Uusimaa), Dnro 138/331/2019
 • Nuotti-valmennus (Päijät-Häme), Dnro 139/331/2019
 • Nuotti-valmennus (itäinen), Dnro 140/331/2019
 • Nuotti-valmennus (Keskinen), Dnro 141/331/2019
 • Nuotti-valmennus (Läntinen), Dnro 142/331/2019
 • Nuotti-valmennus (Pohjoinen), Dnro 143/331/2019
 • Nuotti-valmennus ruotsinkielinen palvelu (Uusimaa), Dnro 147/331/2019
 • Nuotti-valmennus ruotsinkielinen palvelu (muu Suomi), Dnro 148/331/2019


  Vuonna 2019 järjestetyissä tarjouskilpailuissa vahvistettiin kyseisten palvelujen palveluntuottajat ja palvelun tuottamista koskevat hinnat sopimuskaudelle 1.4.2020–31.12.2021.

  Sopimuksessa Kela varasi option ajalle 1.1.2022–31.12.2022 ja 1.1.2023–31.12.2023.

  Ilmoitamme, että optiot vuodelle 2022 ja 2023 tullaan käyttämään. Sopimuksen voimassaolo jatkuu näin ollen 31.12.2023 saakka.

  Option perusteella Kela ostaa vuonna 2022 kyseiset palvelut sopimuskauden 1.4.2020–31.12.2021 ehdoilla, kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa korotetaan sopimuksen mukaisesti 2,6 %. Vuonna 2023 Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.1. 2022-31.12.2022 ehdoilla ja hinnoilla.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

 • Ammatillinen kuntoutusselvitys (Eteläinen), suomenkielinen palvelu, Dnro 27/331/2018
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys (Itäinen), suomenkielinen palvelu, Dnro 28/331/2018
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys (Läntinen), suomenkielinen palvelu, Dnro 29/331/2018
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys (Pohjoinen), suomenkielinen palvelu, Dnro 30/331/2018
 • Ammatillinen kuntoutuselvitys (Keskinen), suomenkielinen palvelu, Dnro 31/331/2018
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys, ruotsinkielinen palvelu, Dnro 32/331/2018
 • Ammatillinen kuntoutuselvitys, näkövammaisten palvelu, Dnro 33/331/2018
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys, kuulovammaisten palvelu, Dnro 34/331/2018


  Vuonna 2018 järjestetyissä tarjouskilpailuissa vahvistettiin kyseisten palvelujen palveluntuottajat ja palvelun tuottamista koskevat hinnat sopimuskaudelle 1.11.2018–31.12.2020.

  Sopimuksessa Kela varasi option ajalle 1.1.2021–31.12.2021 ja 1.1.2022–31.12.2022. Optio vuodelle 2021 on otettu käyttöön, tästä on ilmoitettu palveluntuottajille 14.5.2020.

  Ilmoitamme, että optio vuodelle 2022 tullaan myös käyttämään. Sopimuksen voimassaolo jatkuu näin ollen 31.12.2022 saakka.
  Option perusteella Kela ostaa vuonna 2022 kyseiset palvelut sopimuskauden 1.1. 2021–31.12.2021 ehdoilla ja hinnoilla.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (Eteläinen vp.), Dnro 80/331/2020
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (Itäinen vp), Dnro 81/331/2020
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (Keskinen vp.), Dnro 82/331/2020
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (Läntinen vp.) Dnro 83/331/2020
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (pohjoinen vp.), Dnro 84/331/2020
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (pääkaupunkiseutu), Dnro 85/331/2020
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (ruotsinkielinen), Dnro 30/331/2020
   

  Vuonna 2020 järjestetyissä tarjouskilpailuissa vahvistettiin kyseisten palvelujen palveluntuottajat ja palvelun tuottamista koskevat hinnat sopimuskaudelle 1.12.2020–31.12.2022.

  Sopimuksessa Kela varasi option ajalle 1.1.2023–31.12.2023 ja 1.1.2024–31.12.2024.

  Ilmoitamme, että optio vuodelle 2023 tullaan käyttämään. Sopimuksen voimassaolo jatkuu näin ollen 31.12.2023 saakka.
  Option perusteella Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.12.2020–31.12.2022 ehdoilla, kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa korotetaan sopimuksen mukaisesti 2,6 %.

KIILA-kuntoutus, yksilö- ja ryhmäpalvelu

 • KIILA-kuntoutus, yksilö- ja kurssipalvelu (Eteläinen), Dnro 24/331/2019
 • KIILA-kuntoutus, yksilö- ja kurssipalvelu (Itäinen), Dnro 25/331/2019
 • KIILA-kuntoutus, yksilö- ja kurssipalvelu (Keskinen), Dnro 26/331/2019
 • KIILA-kuntoutus, yksilö- ja kurssipalvelu (Läntinen), Dnro 27/331/2019
 • KIILA-kuntoutus, yksilö- ja kurssipalvelu (Pohjoinen), Dnro 28/331/2019
 • KIILA-kuntoutus, yksilö- ja kurssipalvelu, ruotsinkielinen, Dnro 29/331/2019
 • KIILA-kuntoutus, yksilö- ja kurssipalvelu, tulkattuna saamenkielelle, Dnro 30/331/2019
   

  Vuonna 2019 järjestetyissä tarjouskilpailuissa vahvistettiin kyseisten palvelujen palveluntuottajat ja palvelun tuottamista koskevat hinnat sopimuskaudelle 1.11.2019–31.12.2022.

  Sopimuksessa Kela varasi option ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

  Ilmoitamme, että optio vuodelle 2023 tullaan käyttämään. Sopimuksen voimassaolo jatkuu näin ollen 31.12.2023 saakka.
  Option perusteella Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.11. 2019–31.12.2022 ehdoilla, kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa korotetaan sopimuksen mukaisesti 2 %.

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

 • Aikuisen tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus, Dnro 59/331/2019
 • Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus, Dnro 60/331/2019
 • Aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus, Dnro 61/331/2019
 • Aikuisen näkövammojen yksilökuntoutus, Dnro 62/331/2019
 • Aikuisen kuulonäkövammojen yksilökuntoutus 63/331/2019
 • Aikuisen kuulovammojen yksilökuntoutus, Dnro 64/331/2019
 • Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus, Dnro 65/331/2019
 • Lapsen ja nuoren tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus, Dnro 66/331/2019
 • Lapsen ja nuoren näkövammojen yksilökuntoutus, Dnro 67/331/2019
 • Lapsen ja nuoren kuulovammojen yksilökuntoutus, Dnro 68/331/2019
 • Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus, ruotsinkielinen palvelu, Dnro 108/331/2019
 • Aikuisen tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus, ruotsinkielinen, Dnro 110/331/2019
 • Aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus, ruotsinkielinen, Dnro 111/331/2019
   

  Vuonna 2019 järjestetyissä tarjouskilpailuissa vahvistettiin kyseisten palvelujen palveluntuottajat ja palvelun tuottamista koskevat hinnat sopimuskaudelle 1.12.2019–31.12.2022.

  Sopimuksessa Kela varasi option ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

  Ilmoitamme, että optio vuodelle 2023 tullaan käyttämään. Sopimuksen voimassaolo jatkuu näin ollen 31.12.2023 saakka.

  Option perusteella Kela ostaa vuonna 2023 kyseiset palvelut sopimuskauden 1.12.2019–31.12.2022 ehdoilla, kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa korotetaan 2 %.

LAKU-perhekuntoutus

 • LAKU-perhekuntoutus (Eteläinen), Dnro 69/331/2019
 • LAKU-perhekuntoutus (Itäinen), Dnro 124/331/2019
 • LAKU–perhekuntoutus (Keskinen), Dnro 125/331/2019
 • LAKU-perhekuntoutus (Läntinen), Dnro 126/331/2019
 • LAKU-perhekuntoutus (Pohjoinen), Dnro 127/331/2019
   

  Vuonna 2019 järjestetyissä tarjouskilpailuissa vahvistettiin kyseisten palvelujen palveluntuottajat ja palvelun tuottamista koskevat hinnat sopimuskaudelle 1.2.2020–31.12.2022.

  Sopimuksessa Kela varasi option ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

  Ilmoitamme, että optio vuodelle 2023 tullaan käyttämään. Sopimuksen voimassaolo jatkuu näin ollen 31.12.2023 saakka.

  Option perusteella Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.2. 2020–31.12.2022 ehdoilla, kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa korotetaan sopimuksen mukaisesti 2 %.

Sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

 • IKKU-kuntoutuskurssi (Eteläinen), Dnro 6/331/2019
 • IKKU-kuntoutuskurssi (Itäinen), Dnro 7/331/2019
 • IKKU-kuntoutuskurssi (Keskinen), Dnro 8/331/2019
 • IKKU-kuntoutuskurssi (Läntinen), Dnro 9/331/2019
 • IKKU-kuntoutuskurssi (Pohjoinen), Dnro 10/331/2019
 • IKKU-kuntoutuskurssi, ruotsinkielinen palvelu, Dnro 107/331/2019
 • IKKU-kuntoutuskurssi, tulkattuna saamenkielelle, Dnro 109/331/2019
 • AVH–kuntoutuskurssi, Dnro 2/331/2019
 • AVH–kommunikaatiokurssi, Dnro 3/331/2019
 • AVH–kädenkäytön kuntoutuskurssi, Dnro 4/331/2019
 • AVH–kävelykuntoutuskurssi, Dnro 5/331/2019
 • MS–kuntoutuskurssi, Dnro 11/331/2019
 • MS–sopeutumisvalmennuskurssi, Dnro 12/331/2019
 • MS–sopeutumisvalmennuskurssi, ruotsinkielinen, Dnro 112/331/2019
 • Tules–kurssi (Eteläinen), Dnro 13/331/2019
 • Tules–kurssi (Itäinen), Dnro 14/331/2019
 • Tules–kurssi (Keskinen), Dnro 15/331/2019
 • Tules–kurssi (Läntinen), Dnro 16/331/2019
 • Tules–kurssi (Pohjoinen), Dnro 17/331/2019
 • Tules–kurssi, ruotsinkielinen, Dnro 103/331/2019
 • Tules–kurssi, tulkattuna saamenkielelle, Dnro 104/331/2019
 • Tules–avokurssi (Eteläinen), Dnro 18/331/2019
 • Tules–avokurssi (Itäinen), Dnro 19/331/2019
 • Tules–avokurssi (Keskinen), Dnro 20/331/2019
 • Tules–avokurssi (Läntinen), Dnro 21/331/2019
 • Tules–avokurssi (Pohjoinen), Dnro 22/331/2019
 • Opi–kurssi (lukiot), Dnro 49/331/2019, 50/331,2019, 51/331,2019, 52/331,2019, 53/331,2019, 54/331,2019, 55/331,2019, 56/331,2019
 • Opi–kurssi (ammattiopistot), Dnro 31/331/2019, 32/331/2019, 33/331/2019, 34/331/2019, 35/331/2019, 36/331/2019, 37/331/2019, 38/331/2019, 39/331/2019, 40/331/2019, 41/331/2019, 42/331/2019, 43/331/2019, 44/331/2019, 45/331/2019, 46/331/2019, 47/331/2019, 48/331/2019
 • OPI–kurssit ruotsinkielinen (ammattiopistot), Dnro 57/331/2019
   

  Vuonna 2019 järjestetyissä tarjouskilpailuissa vahvistettiin kyseisten palvelujen palveluntuottajat ja palvelun tuottamista koskevat hinnat sopimuskaudelle 1.11.2019–31.12.2022.

  Sopimuksessa Kela varasi option ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

  Ilmoitamme, että optio vuodelle 2023 tullaan käyttämään. Sopimuksen voimassaolo jatkuu näin ollen 31.12.2023 saakka.

  Option perusteella Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.11.2019–31.12.2022 ehdoilla ja hinnoilla, kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa korotetaan sopimuksen mukaisesti 2 %.

Sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

 • Itu–kurssi, suomenkielinen, Dnro 11/331/2020
 • Itu–kurssi, ruotsinkielinen, Dnro 68/331/2020
   

  Vuonna 2020 järjestetyissä tarjouskilpailuissa vahvistettiin kyseisten palvelujen palveluntuottajat ja palvelun tuottamista koskevat hinnat sopimuskaudelle 1.10.2020–31.12.2022.

  Sopimuksessa Kela varasi option ajalle 1.1.2023–31.12.2023 ja 1.1.2024–31.12.2024.

  Ilmoitamme, että optio vuodelle 2023 tullaan käyttämään. Sopimuksen voimassaolo jatkuu näin ollen 31.12.2023 saakka.

  Option perusteella Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.10.2020–31.12.2022 ehdoilla, kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa korotetaan sopimuksen mukaisesti 2,6 %.

  Asiaa koskevat tiedustelut voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.