Kela on valinnut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lasten ja nuorten ryhmäterapioiden palveluntuottajat uudelle sopimuskaudelle

Lasten ja nuorten ryhmäterapiatarjouskilpailujen hankintapäätökset on lähetetty tarjouskilpailuihin osallistuneille tänään 14.10.2021 ja aikuisten ryhmäterapiatarjousten hankintapäätökset lähetetään tarjoajille viimeistään marraskuun alkupuolella.

Lasten ja nuorten ryhmäterapiatarjouskilpailuissa valituille sekä aikuisten ryhmäterapiatarjouskilpailuissa valittaville palveluntuottajille on ohessa tarkempaa tietoa ryhmäterapioihin liittyvistä asioista kuten ryhmäterapiapalvelukuvauksen päivittämisestä Kelan internet-sivuille. Ryhmäterapiat hankittiin suomenkielisinä palveluina. 

Hankintapäätökset

Kela on lähettänyt tänään kaikille lasten ja nuorten ryhmäterapiatarjouskilpailuihin osallistuneille tarjoajille hankintapäätökset Hanki-palvelun kautta. Tarjouskilpailussa hylätyille tarjoajille on lähetetty päätökset perusteluineen sähköpostitse. Hankintapäätöksen mukana on lähetetty ohjekirje, jossa on tietoa valituille palveluntuottajille mm. sopimusten palauttamisesta.

Sopimuskausi lasten ja nuorten ryhmäterapioissa on 1.12.2021–31.12.2023. Sopimukseen sisältyy myös kaksi yhden vuoden optiota (vuodet 2024 ja 2025). Ryhmäterapiapalvelujen toteuttaminen uusien sopimusten perusteella alkaa 1.1.2022.

Aikuisten ryhmäterapiatarjouskilpailujen hankintapäätökset tarjouskilpailuihin osallistuneille lähetetään viimeistään marraskuun alkupuolella. Aikuisten ryhmäterapioiden sopimuskausi on 1.1.2022–31.12.2023 ja sopimukseen sisältyy kaksi yhden vuoden optiota (vuodet 2024 ja 2025).

Ryhmäterapia

Terapeuttimuutoslomakkeet julkaistaan 14.10.2021 (suomenkieliset lomakkeet). Ryhmäterapian osalta käytetään vain näitä lomakkeita. Ryhmäterapiakohtaiset lomakkeet ovat saatavissa 14.10.2021 alkaen kela.fin kuntoutuspalvelut-osiosta (samassa osoitteessa on myös yksilöterapiamuutoslomakkeet, joita käytetään vain yksilöterapiasopimuksiin liittyvissä tilanteissa).

Kela.fissä on julkaistu 14.10.2021 päivitetty versio vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksesta.

Palvelukuvauksen päivitykset koskevat seuraavia palvelukuvauksen kohtia:

 • ryhmäterapioita koskeva osa
  • Luku 3 kohta 3.1 Asiakkaan oikeus valita palveluntuottaja
  • Luku 6 Mittaus ja arviointimenetelmät, GAS –menetelmä
  • Luku 8 Ryhmä- ja yksilöterapiasuunnitelma ja terapiasitoumus
  • Luku 10 Ryhmäterapiamuodot ja ryhmäterapeutit kohdan Neuropsykologinen kuntoutus
 • Yleinen osa
  • Luku 9, kohta 9.1 Asiakasturvallisuus kohta ensiapuvalmius

Ryhmäterapian palvelukuvaukseen on lisätty Liite 1 (ruotsin ja saamen kielisen kuntoutuspalautteen käännöskustannukset)

Seuraavaa palvekuvausta ei noudateta uusien sopimuksien mukaisissa palveluissa:

 • KELAN TERAPIAN PALVELUKUVAUS Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat Voimassa 1.1.2019 alkaen (Päivitetty 18.11.2020) 

Sopimukset

Sopimuksen hintaliitteeseen lisätään kuntoutuspalautteen käännöskustannukset ruotsinkielisten ja saamenkielisten palautteiden osalta. (tarkemmat tiedot ks. päivitetty palvelukuvaus).

Sopimuskauden aikaisia muutoksia otetaan vastaan ja käsitellään vasta sen jälkeen, kun hankintasopimukset on tehty ja sopimuskausi on alkanut. Kela.fistä löytyy päivitetyt ohjeet muutosten ilmoittamiseen.

Ryhmäterapiapalveluntuottajille järjestettävä webinaari

Tilaisuus järjestetään 30.11. klo 8–9. Lisätietoja tilaisuudesta julkaistaan Kelan verkkosivuilla osoitteessa: Kuntoutuksen tapahtumat ja koulutukset lokakuun aikana. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Ruotsinkieliset ryhmäterapiapalvelut

Ruotsinkieliset ryhmäterapiapalvelut hankitaan tarvittaessa suorahankintoina.

Yhteydenotot sähköpostitse ruotsinkielisten ryhmäterapioiden tarpeeseen ja toteuttamiseen liittyen sen vakuutuspiirin postilaatikkoon, mitä asia koskee

 • etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

Asiakkaiden tiedottaminen

Asiakkaille on julkaistu tiedote henkilöasiakkaiden sivuilla Ajankohtaista henkilöasiakkaille. Lisäksi ryhmäterapiaa saavia asiakkaita ohjeistetaan kirjeitse marras-joulukuun aikana.