Tarkennus Oma väylä –kuntoutuksessa asiakkaalle laadittavaan osallistumistodistukseen

Oma väylä –kuntoutuksen palvelukuvauksen yleisen osan kohdan 5.9. Osallistumistodistus, mukaan palveluntuottaja laatii asiakkaalle (ja hänen läheiselleen) osallistumistodistuksen kuntoutuksen toteuduttua.
Palvelukuvauksen ohjeistusta tarkennetaan siten, että jatkossa palveluntuottajan laatii asiakkaalle (ja hänen läheiselleen) osallistumistodistuksen, jos asiakas sitä pyytää.