Vuonna 2022 alkavan uuden sopimuskauden sopeutumisvalmennuskurssit on julkaistu

Kela on kilpailuttanut vuoden 2021 aikana ne sairausryhmäkohtaiset sopeutumisvalmennuskurssit, joiden voimassa oleva sopimuskausi päättyy vuoden 2021 lopussa. Uusien sopimusten ja palvelukuvausten mukaisia kursseja toteutetaan 1.1.2022 lukien. Tämä tuo muutoksia kurssien sisältöön ja palveluntuottajiin.

Vuonna 2021 hankitut sopeutumisvalmennuskurssit on julkaistu Kuntoutuskurssihaussa Kelan verkkosivuilla.

Julkaistut suomenkieliset kurssit:

 • Kehityksellisen kielihäiriön sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssi
 • Kuulovammaisen aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi, kurssi aikuiselle läheisen lähipäivillä
 • Kuulovammaisen lapsen sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssi
 • Neurologisen kehityksen häiriöt sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssi
 • Nuorten neurologisen kehityksen häiriöt -kurssi läheisten lähipäivillä
 • Näkövammaisen aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi, kurssi aikuiselle läheisen lähipäivillä
 • Näkövammaisen lapsen sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssi
 • Sopeutumisvalmennuskurssi epilepsiaa sairastavalle aikuiselle, läheisen lähipäivillä
 • Sopeutumisvalmennuskurssi epilepsiaa sairastavalle lapselle ja hänen perheelleen
 • Sopeutumisvalmennuskurssi harvinaisia sidekudossairauksia sairastaville aikuisille
 • Sopeutumisvalmennuskurssi perheille, joiden lapsella on harvinainen luustosairaus tai muu synnynnäinen rakennepoikkeavuus
 • Sopeutumisvalmennuskurssi perheille, joiden lapsella on harvinainen endokrinologinen tai aineenvaihdunnallinen sairaus tai poikkeama sukukromosomeissa

Ihon sairautta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennuskurssit julkaistaan Kuntou-tuskurssihaussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkaistut ruotsinkieliset kurssit:

 • Anpassningskurser för vuxna med synskada, inkluderar närståendedagar

Kurssien palvelukuvaukset löytyvät Kelan verkkosivuilta.

Palveluntuottaja

 • Tarkista 3.12.2021 mennessä, että kurssien yhteyshenkilötiedot ja aikataulut ovat oikein.
 • Tee mahdolliset aikatauluja ja yhteyshenkilöitä koskevat muutokset suoraan kurssin tietoihin ekstranetissä.
 • Huomioi, että kurssien aikataulujen tulee olla palvelukuvauksen mukaiset.

Ohjeet muutosten tekemiseen löytyvät ekstranetin käsikirjoista:

 • Muutosten tekeminen
 • SR/AMM-kurssit: Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien toimeenpanon käsikirja

Keskitetty päätöksenteko

Kehityksellisen kielihäiriön sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssien kuntoutuspäätökset tehdään Kelassa keskitetysti tietyissä vakuutuspiireissä. Keskitetyt vakuutuspiirit näkyvät kurssin tiedoissa Kuntoutuskurssihaussa Kelan verkkosivuilla.

Mahdolliset lisätiedustelut sähköpostilla kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi