Kansaneläkeindeksi

Suuri osa Kelan maksamista etuuksista tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan. Tarkistus koskee kansaneläkkeen lisäksi mm. takuueläkettä, perhe-eläkettä, rintamalisiä, sotilasavustuksen perusavustusta, vammaistukia, työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea, toimeentulotuen perusosaa, lastenhoidon tukia sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoja.

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus määrittää keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun vuosittain kolmannen vuosineljänneksen (heinä-, elo- ja syyskuu) keskimääräisen hintatason perusteella. Kansaneläkeindeksin pisteluku seuraavalle vuodelle lasketaan jakamalla kuluvan vuoden heinä-, elo- ja syyskuu elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvo luvulla 1,2065.

Kela vahvistaa seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluvun kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Vuoden 2011 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1508.
Vuoden 2012 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1565.
Vuoden 2013 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1609.
Vuoden 2014 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1630.
Vuoden 2015 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1637.
Vuoden 2016 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1631.
Vuoden 2017 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1617.
Vuoden 2018 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1617.
Vuoden 2019 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1617.
Vuoden 2020 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1633.
Vuoden 2021 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1639.
1.1.-31.7.2022 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1674.
1.8.-31.12.2022 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1733.

Lue lisää