Kela auttaa sosiaaliturvauudistusta onnistumaan

Kela on sosiaaliturvan tietotalo, joka auttaa rakentamaan tulevaisuuden sosiaaliturvaa. Olemme aktiivisesti mukana myös sosiaaliturvauudistuksessa.

Kelan pääjohtaja Outi Antila on sosiaaliturvakomiteassa pysyvänä asiantuntijajäsenenä. Komitean työtä tukee viisi jaostoa, joissa jokaisessa on jäsen Kelasta. Kolmessa jaostossa on asiantuntijasihteeri Kelasta. Uudistuksessa mukana olevilla asiantuntijoillamme on pitkä kokemus etuuksien toimeenpanosta sekä sosiaaliturvalainsäädännön ja asiakkaille tarjottavien palvelujen kehittämisestä.

Kelassa tehdään runsaasti tutkimusta, joka hyödyttää sosiaaliturvauudistuksen valmistelua. Tutkijamme kirjoittavat sosiaaliturvauudistukseen liittyvistä aiheista myös Tutkimusblogissa.

Kelan Sosiaalivakuutus-verkkomediassa nostetaan esiin sosiaaliturvauudistukseen liittyvää tietoa ja näkökulmia. Suoraan sosiaaliturvasta -podcastissa keskustellaan sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä, joihin myös uudistuksessa joudutaan ottamaan kantaa. Sosiaaliturvan kauneuskilpailu -juttusarjassa tutustutaan tutkimuksen pohjalta eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiin ja Näin Suomessa käytetään sosiaaliturvaa -juttusarjassa siihen, miten eri alueilla käytetään sosiaaliturvaa ja sote-palveluita.

Lue lisää