Suorakorvaus apteekista

Saat korvauksen lääkkeestäsi yleensä jo apteekissa sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt. Apteekki vähentää lääkkeen hinnasta korvauksen, ja maksat itse loput eli omavastuun.

Apteekki tarkistaa jokaisen lääkeoston yhteydessä oikeutesi korvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Apteekki saa kyselypalvelusta tiedot muun muassa sinulle myönnetyistä korvausoikeuksista.  Apteekeissa on myös ajantasainen tieto kertyneestä alku- ja vuosiomavastuustasi.

Apteekki saa seuraavat sinua koskevat tiedot:

 • suku- ja etunimesi
 • työpaikkakassan nimen ja numeron, jos kuulut työpaikkakassaan
 • tiedon siitä, onko sinulla oikeus suorakorvaukseen
 • tiedon siitä, kuinka paljon sinun on vielä maksettava alkuomavastuuta
 • tiedon sinulle myönnetyistä korvausoikeuksista ja niiden mahdollisista päättymispäivistä
 • tiedon siitä, onko sinulla Kelan myöntämä perustoimeentulotuen maksusitoumus lääkekustannuksiin.

Lupa suorakorvaustietojen kyselyyn

Apteekki tarvitsee luvan suorakorvaustietojen kyselyyn.

Annat luvan

 • esittämällä Kela-korttisi
 • esittämällä potilasohjeen sähköisestä reseptistäsi
 • esittämällä vihreätaustaisen eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi
 • esittämällä Kelan myöntämän asiakirjan ”Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa” tai
 • suullisesti (varaudu todistamaan henkilöllisyytesi).

Voit kieltää tietojen tarkistamisen

Voit kieltää apteekkia tarkistamasta tietojasi Kelan kyselypalvelusta. Tällöin sinun on haettava korvausta Kelasta.

Jos haluat, että apteekille ei välity tieto jostakin sinulle myönnetystä korvausoikeudesta, soita Kelan puhelinpalveluun. Jos kiellät esimerkiksi erityiskorvausoikeutta koskevan tiedon välittymisen, saat apteekissa vain peruskorvauksen ja voit hakea erityiskorvauksen Kelasta.

Toisen puolesta asioiminen

Jos joku muu asioi puolestasi apteekissa ja haluat korvauksen jo apteekissa, anna hänelle mukaan

 • Kela-korttisi
 • potilasohje sähköisestä reseptistäsi
 • vihreätaustainen eurooppalainen sairaanhoitokorttisi
 • Kelan myöntämä asiakirja ”Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa” tai
 • vapaamuotoinen kirjallinen lupa tietojesi tarkistamiseen.

Kun asioit apteekissa alaikäisen lapsesi puolesta, voit antaa luvan hakea häntä koskevat tiedot.

Lue lisää