Erityiskorvaus ja muut lääkkeiden korvausoikeudet

Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitettuun korvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla.

Näin haet korvausoikeutta

  1. Toimita lääkärinlausunto Kelaan mahdollisimman pian. Voit myös pyytää lääkäriä lähettämään lausunnon Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Erillistä hakemusta ei tarvita. Jos olet työpaikkakassan jäsen, toimita lausunto työpaikkakassaan.
  2. Voit tarkistaa OmaKelasta, onko lääkärinlausuntosi saapunut Kelaan ja onko korvausoikeus myönnetty.

Kuka voi saada korvausoikeuden?

Korvausoikeus voidaan myöntää, kun Kelan määrittelemät korvausoikeuden edellytykset täyttyvät

Päätös korvausoikeudesta ja uusi Kela-kortti

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat päätöksen postitse. Jos korvausoikeus myönnetään, saat myöhemmin myös uuden Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeuden numero.

Kun korvausnumero alkaa numerolla

  • 1, kyse on oikeudesta ylempään erityiskorvaukseen (100 %)
  • 2, kyse on oikeudesta alempaan erityiskorvaukseen (65 %)
  • 3,  kyse on oikeudesta rajoitettuun peruskorvaukseen (40 %)
  • 5, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (65 %)
  • 6, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (40 %).

Korvausoikeus voi olla määräaikainen tai pysyvä. Sinulle myönnetyn korvausoikeuden voimassaolon voit tarkistaa Kela-korttisi kääntöpuolelta, sinulle lähetetystä korvausoikeuspäätöksestä tai Kelan asiointipalvelusta.

Esimerkkejä Kela-kortin korvausmerkinnöistä

  • YE 103 tarkoittaa, että ylempi erityiskorvausoikeus 103 (diabetes, insuliinihoito) on voimassa ilman määräaikaa.
  • AE 203/08.21 tarkoittaa, että alempi erityiskorvausoikeus 203 (krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet) on voimassa 31.08.2021 saakka.

Kela ei erikseen ilmoita määräaikaisen korvausoikeuden päättymisestä. Tarvittaessa voit hakea jatkoa korvausoikeudelle uudella lääkärinlausunnolla.

Korvaus apteekista

Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelasta. Kun sinulle on myönnetty korvausoikeus ja alkuomavastuusi on täyttynyt, saat apteekista heti sinulle kuuluvan korvauksen. Saat korvauksen, vaikka sinulla ei vielä olisi uutta Kela-korttia.

Korvausoikeuden alkamispäivä

Kun Kela myöntää sinulle korvausoikeuden, korvausoikeuden alkamispäiväksi merkitään yleensä se päivä, jolloin B-lausuntosi on saapunut Kelaan.

Esimerkki: Jos B-lausuntosi saapuisi Kelaan esimerkiksi 25.10. ja Kela tekisi päätöksen korvausoikeudestasi 15.11., korvausoikeutesi alkamispäiväksi merkittäisiin 25.10.

Takautuva erityiskorvaus

Yleensä voit saada korvausta lääkeostoista, jotka olet tehnyt korvausoikeuden alkamispäivänä tai sen jälkeen.

Tietyin edellytyksin voit saada korvausta myös ennen korvausoikeuden alkamispäivää ostetusta lääkkeestä. Tällöin sinulle voidaan maksaa erityiskorvausta lääkkeestä tai korvausta kliinisestä ravintovalmisteesta enintään 3 kuukauden valmistemäärästä, joka on ostettu sen jälkeen, kun korvaukseen oikeuttava sairaus on todettu.

Jos olet ostanut erityiskorvattavan lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen ennen kuin Kela on myöntänyt korvausoikeuden, voit hakea ostosta korvausta Kelasta. Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Kela saattaa myös ottaa sinuun yhteyttä tai maksaa korvauksen oma-aloitteisesti, jos B-lausunnon käsittelyn yhteydessä havaitaan, että voit saada erityiskorvausta aiemmin tekemistäsi lääkeostoista.

Takautuva peruskorvaus

Yleensä voit saada korvausta ostoista, jotka olet tehnyt korvausoikeuden alkamispäivänä tai sen jälkeen. Tietyin edellytyksin voit saada korvausta myös ennen korvausoikeuden alkamispäivää tekemistäsi ostoista.

Jos olet ostanut rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen ennen kuin Kela on myöntänyt korvausoikeuden, voit hakea ostosta korvausta Kelasta. Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä.

Lue lisää