Miksi Kela mainostaa?

Etuuksista ja palveluista viestiminen on Kelan lakisääteinen tehtävä. Osana muuta asiakasviestintää hyödynnämme myös ostettua näkyvyyttä, toisin sanoen mainontaa. Näin esimerkiksi tieto etuusmuutoksista ja uusista asiointitavoista tavoittaa asiakkaat mahdollisimman tehokkaasti. 

Lakisääteisen tiedottamisvelvollisuuden täyttäminen vaatii, että Kelan viestintä mukautuu mediakentän ja viestintäkanavien muutoksiin. Perinteinen viestintä, esimerkiksi tiedotteet ja esitteet, eivät nykypäivänä yksinään tavoita moninaisia asiakasryhmiämme kattavasti.

Mainonta on ollut osa Kelan viestintää jo vuosia.

Palautteen perusteella myös asiakkaat odottavat meiltä aktiivista viestintää. Mainonta on yksi keino vastata näihin odotuksiin. Mainonnalla varmistamme, että viestimme näkyvät ja kuuluvat niissä kanavissa, joita asiakkaamme muutenkin käyttävät.  

Esimerkiksi sosiaalisen median ja nykyaikaisen digimainonnan keinoin tavoitamme sellaisia asiakkaita ja sidosryhmiä, joita viestintämme ei muissa kanavissa saavuta.

Näkyvyys ei ole ilmaista. Jos haluamme varmistaa viestiemme tavoittavuuden, näkyvyydestä on nykypäivänä oltava valmis maksamaan. Esimerkiksi käyttäjien tavoittaminen sosiaalisessa mediassa ei ole ilmaista.

Esimerkiksi Kelan Facebook- ja Instagram-julkaisut tavoittavat ilman mainontaa yleensä muutamia tuhansia ihmisiä. Pienelläkin mainosbudjetilla samat sisällöt tavoittavat useita kymmeniä tuhansia, tai jopa yli 100 000 ihmistä.

Mitä Kela mainostaa?

Mainonnalla pyrimme ennen kaikkea ohjaamaan ja opastamaan asiakkaitamme verkkoasioinnissa. Verkkoasiointi on Kelan useista eri palvelumuodoista kustannuksiltaan yksi tehokkaimmista. Se säästää Kelan ja samalla myös yhteiskunnan varoja. Kun asiakas hoitaa asiansa Kelan palvelupisteessä, asiointikerran kustannus on noin 10 euroa. Verkkoasioinnissa taas puhutaan muutamista kymmenistä senteistä.

Monille asiakkaille verkkoasiointi on kätevin tapa asioida Kelan kanssa. Kun yhä suurempi osa asiakkaistamme hoitaa asiansa itse verkossa, voimme palvella entistä paremmin niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat henkilökohtaista neuvontaa.

Vuonna 2021 Kelaan toimitettiin yli 15 miljoonaa etuushakemusta. Näistä 77 % lähetettiin verkon kautta. Kelaan toimitetuista liitteistä verkossa lähetettiin 74 %.

Verkkoasioinnin markkinoinnin lisäksi hyödynnämme mainontaa etuusviestinnän tukena.  Tuotamme vuosittain monipuolisesti eri asiakasryhmille suunnattuja viestinnällisiä sisältöjä Kela-asioiden hoitamisen tueksi. Elämässä.fissä asiakkaamme pääsevät ääneen. Tiiviit ja nopealukuiset vinkkijutut eli Kela-tärpit palkittiin vuonna 2018 Vuoden selväsanainen -palkinnolla. Facebookissa Kela-Kerttu palvelee lapsiperheiden Kela-asioissa. Instagramissa voi kysyä ohjeita etuusasiantuntijoiltamme ilman jonotusta puhelinpalveluun. Verkkomainonta on mukana tukemassa sitä, että hyödylliseksi koetut sisällöt ja palvelut tavoittavat asiakkaat.

Markkinoimme myös Kanta-palveluita, erityisesti kansalaisille suunnattua Omakanta-palvelua. Markkinoimalla Sosiaalivakuutus.fi-mediaa ja Tutkimusblogia varmistamme, että sosiaaliturvan kehittämiseen tarvittava tutkimustieto ja keskustelu tavoittavat keskeiset sidosryhmät.

Missä mainonta näkyy?

Erityisesti hyödynnämme markkinoinnissa kustannustehokasta digimainontaa. Digimainonnan tehokkuus perustuu tarkkaan kohdentamiseen: tieto palvelukanavista ja etuuksista tavoittaa kohderyhmät oikea-aikaisesti. Kohderyhmästä riippuen mainokset voivat näkyä esimerkiksi Instagramissa, Jodelissa, Twitterissä tai eri medioiden verkkosivuilla.

Toki viestimme myös verkon ulkopuolella: vuosittain julkaisemme esimerkiksi 8 esitettä selkosuomeksi ja selkoruotsiksi. Kohderyhmästä riippuen mainoksemme voivat kuulua myös radiossa tai näkyä ilmaisjakelulehdissä.

Ehkä joskus mainostaminen käy tarpeettomaksi, kun pystymme tarjoamaan niin kansalaisille kuin päättäjillekin tiedon ajankohtaisista Kela-asioista automaattisesti. Mutta niin kauan kuin sidosryhmiemme täytyy itse etsiä tiedot, kerromme niiden olemassaolosta hyödyntäen kaikkia viestinnän keinoja – myös mainontaa.