Sairastamiseen liittyvät päivärahat

Kela turvaa työkyvyttömyydestä ja tartuntataudista aiheutuvaa ansionmenetystä maksamalla erilaisia päivärahoja työstä poissaolon ajalta.

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden perusteella enintään 300 arkipäivältä.

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Osasairauspäivärahan edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa kanssa. Työajan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan henkilölle, joka on määrätty olemaan tartuntataudin vuoksi poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Sitä maksetaan niin kauan kuin työstä poissaolomääräys kestää.

Henkilö, joka luovuttaa elimen, kudoksen tai soluja voi saada luovutuspäivärahaa elinluovutukseen liittyvän toimenpiteen ja tutkimusten ajalta.

Sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan ja luovutuspäivärahan määrä perustuu vuosituloon. Sairaus- ja luovutuspäivärahan määrä on noin 70 % ja osasairauspäivärahan määrä noin 35 % vuosityötulosta. Tartuntataudin yhteydessä ansionmenetys korvataan kokonaan.