Osasairauspäiväraha ja osa-aikatyö

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän työntekijän työkykyä ja pysymistä työelämässä sekä hänen paluutaan kokoaikaiseen työhönsä. Osasairauspäivärahassa oletuksena pitää olla, että ilman mukautettuja työaikajärjestelyjä sekä mahdollisia muita työtä keventäviä järjestelyjä työntekijä olisi kokonaan poissa työstä ja oikeutettu sairauspäivärahaan.

Osasairauspäivärahaan liittyvä osa-aikatyösopimus on aina vapaaehtoinen sekä työnantajalle että työntekijälle.

Ehtona lääkärin suositus ja sopimus osa-aikatyöstä

Jotta osasairauspäivärahaa voidaan harkita, tarvitaan lääkärinlausunto B, jonka on laatinut työterveyslääkäri tai muu työntekijän työolosuhteet tunteva lääkäri.

Jos lääkäri arvioi B-lausunnossa, että työkyvyttömällä työntekijällä on edellytyksiä palata työhön osa-aikaisesti ilman, että hänen toipumisensa tai terveytensä vaarantuu, työntekijä ja työnantaja voivat halutessaan sopia osa-aikatyöstä. Työajan pitää lyhentyä 40–60 % alan kokoaikatyöstä.

Työntekijä voi aloittaa osa-aikatyön aikaisintaan sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen. Osa-aikatyöstä voidaan sopia myös sairauspäivärahakauden jatkoksi.

Osasairauspäivärahan edellyttämä kokoaikatyön ehto täyttyy myös silloin, kun työaikaa on lyhennetty tai työ on keskeytetty esimerkiksi perhevapaan, kuntoutustuen, lomautuksen tai vuorotteluvapaan takia. Kun nämä lyhennetyt työajat tai töiden keskeytykset päättyvät, työntekijän kanssa voidaan tehdä osa-aikatyösopimus osasairauspäivärahaa varten.

Missä tapauksissa kokoaikatyön ehto voi täyttyä?

  1. Kokoaikainen työntekijä. Kokoaikatyöstä on kyse silloin, kun työntekijän työaika vastaa alalla normaalisti sovellettavaa kokoaikaisen työntekijän työaikaa. Osasairauspäivärahakauden aikana osa-aikatyön työtehtävät voivat olla samoja tai työntekijän jäljellä olevan työkyvyn mukaan räätälöityjä.
  2. Työntekijällä on useampi osa-aikatyö. Kokoaikatyön ehto voi täyttyä myös silloin, kun työntekijällä on samanaikaisesti useampi osa-aikatyö, joiden yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa. Osa-aikatyön tekemisen pitää perustua työolot tuntevan lääkärin B-lausuntoon.  Jokaisen osa-aikaisen työsuhteen pitää olla voimassa koko osasairauspäivärahakauden ajan.

    Tällaisessa tapauksessa työntekijä sopii jokaisen työnantajansa kanssa erikseen työajastaan niin, että hänen kokonaistyöaikansa vähenee 40–60 % ja työt järjestetään työntekijän jäljellä olevan työkyvyn mukaan. Yksittäisen työsuhteen osalta tämä tarkoittaa sitä, että työaika voi pysyä ennallaan tai vähentyä jonkin verran tai että työntekijä ei tee kyseistä työtä osasairauspäivärahakauden aikana ollenkaan.

    Työntekijän työtehtävät voivat olla samoja kuin aiemmin tai räätälöityjä jäljellä olevan työkyvyn mukaan.  Kela tarvitsee kaikilta osa-aikaisen työntekijän työnantajilta tiedon, miten työ toteutetaan työpaikalla osasairauspäivärahakauden aikana. Tieto tarvitaan riippumatta siitä, maksaako työnantaja palkkaa tältä ajalta.
  3. Lyhennetty työaika tai työn keskeytys päättyy. Osasairauspäivärahan edellyttämä kokoaikatyön ehto täyttyy myös silloin, kun työaikaa on lyhennetty tai työ on keskeytetty esimerkiksi perhevapaan, kuntoutustuen, lomautuksen tai vuorotteluvapaan takia. Kun nämä lyhennetyt työajat tai töiden keskeytykset päättyvät, työntekijän kanssa voidaan tehdä osa-aikatyösopimus osasairauspäivärahaa varten.

Määrä

Osasairauspäivärahan euromäärä on aina puolet sairauspäivärahan määrästä. Sitä maksetaan vähintään 12 arkipäivää  ja enintään 120 arkipäivää.

Lue lisää