Kelan kuntoutuskurssit saamenkielisille vuonna 2021

Kela järjestää kuntoutuskursseja erikseen myös saamenkielisille. Kuntoutuskursseilta saat tietoa sairaudestasi ja tukea arjen toiminnoista suoriutumiseen.

Kela järjestää vuosittain muutamia aikuisten kuntoutuskursseja, jotka on suunnattu saamenkielisille. Vuonna 2021 järjestetään ikääntyneille monisairaille tarkoitettu IKKU-kurssi ja kaksi TULES-kurssia. 

 • IKKU-kurssit on tarkoitettu 68 vuotta täyttäneille ja työelämästä poissa oleville henkilöille, joilla on useita toimintakykyä heikentäviä sairauksia.
  • Saamenkielisten IKKU-kurssi alkaa 22.2.2021.
 • TULES-kurssit on tarkoitettu tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville.
  • Työelämästä poissa oleville saamenkielisille tarkoitettu TULES-kurssi alkaa 15.3.2021.
  • Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville ja opiskelijoille tarkoitettu TULES-kurssi alkaa 3.5.2021.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen.

Kurssit pidetään suomeksi ja tulkataan osallistujien tarpeen mukaan saameksi. Kaikki saamenkielisille tarkoitetut kuntoutuskurssit järjestetään Lapin Kuntoutuksessa Rovaniemellä. Voit hakea saamenkielisten kuntoutuskursseille asuinpaikastasi riippumatta. Kuntoutus on osallistujalle maksutonta. Tarkempia tietoja kurssien sisällöstä ja aikatauluista löydät Kelan kuntoutuskurssihaun avulla. Voit hakea saamenkielisiä kursseja valitsemalla kurssin kieleksi saamen.

Näin haet kurssille

 • Ole yhteydessä sinua hoitavaan lääkäriin. Arvioikaa yhdessä, olisiko kuntoutuksesta apua sinulle.
 • Tarvitset kuntoutushakemuksen liitteeksi lääkärinlausunnon. Lääkärinlausunnosta tulee käydä ilmi mm.
  • todettu sairaus
  • miksi kuntoutuksesta olisi sinulle apua.
 • Kun olet saanut lääkärinlausunnon, täytä kuntoutushakemus Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 (pdf) ja toimita se Kelaan lääkärinlausunnon kanssa.
 • Hae kuntoutukseen hyvissä ajoin, mielellään viimeistään noin 6 viikkoa ennen kuntoutuksen alkamista.

Matkakorvausta kuntoutusmatkoista

Kela korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Voit saada korvauksen myös taksimatkasta, jos joudut käyttämään taksia terveydentilasi tai liikenneolosuhteiden vuoksi. Koronaepidemian aikana Kela-kyytejä ei yhdistellä.

Saamelaisalueella asuvilla saamenkielisillä henkilöillä on saamen kielilakiin perustuva oikeus käyttää omakielistä Kela-taksia myös kuntoutusmatkoilla, jos heidän terveydentilansa tai liikenneolosuhteet edellyttävät sitä.

Lue lisää