Työnantajayhteistyön ja työnantajien tukeminen on tärkeä osa ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuutta

Tuoreen selvityksen mukaan työelämään kytkeytyvässä ammatillisessa kuntoutuksessa tulisi huomioida työnantajayhteistyö ja työnantajien tukeminen aiempaa paremmin. Keskeistä toimivassa työnantajayhteistyössä on yhteistyön arvostaminen ja yhteistyön resurssien turvaaminen sekä työn räätälöinti. Tähän tarpeeseen Kela on käynnistänyt projektin, jossa kehitetään yli 55-vuotiaiden työttömien kuntoutusta, joka tapahtuu työpaikalla.

Työelämä kuntoutuksen osapuolena -hanke oli Jyväskylän yliopiston toteuttama ja Kelan rahoittama tutkimuspainotteinen hanke, jossa syvennyttiin työpaikkajaksoja sisältävän ammatillisen kuntoutuksen sekä siihen liittyvän työnantajayhteistyön problematiikkaan ja mahdollisuuksiin.

Hankkeessa kerättiin aiheeseen liittyvää kansainvälistä kirjallisuutta sekä tehtiin kaksi kyselyä Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajille (n = 75) ja yksityisen sektorin työnantajille (n = 48).

Työelämään kytkeytyvä ammatillinen kuntoutus rakentuu omalla erityisellä tavallaan. Osatyökykyisten inkluusiota – tai työkykyä – edistävän kuntoutuksen tuloksellisuus liittyy myös työyhteisöihin, työpaikkoihin ja toimijoiden välisiin suhteisiin.

Selvityksen mukaan toimivan työnantajayhteistyön keskeisiä edellytyksiä ovat yhteistyön arvostaminen, yhteistyön resurssien turvaaminen, ennakkoluulojen kohtaaminen ja käsittely, työn ja tekijän yhteensovittaminen, työn räätälöinti, yritysten resurssien ja toimintalogiikan huomiointi, yhteistyön jatkuvuus sekä työllistämisen tukeminen. Selvityksessä kuvataan työpaikoille sijoittuvan ammatillisen kuntoutuksen strategioita ja toimintatapoja tarkemmin.

 – Työnantajien kanssa työskentely ja työnantajayhteistyö nähdään sekä kirjallisuudessa että ammatillisen kuntoutuksen kentällä tärkeänä osana työllistymistä edistävien palvelujen tuloksellisuutta, sanoo tutkija Kaisa Haapakoski.

Selvityksessä todetaan, että ammatillista kuntoutusta tulisi kehittää tavalla, joka tukee sen ydintavoitteita eli asiakkaiden työelämään pääsyä ja osallisuutta työelämässä. Jatkossa olisi olennaista kehittää myös ammatillisen kuntoutuksen hyviä käytäntöjä.

Kela kehittää uutta mallia, jossa kuntoutusta tapahtuu työpaikalla

Kela vastaa työnantajayhteistyön tarpeeseen kehittämällä olemassa olevia palveluita ja perustamalla uuden kehittämisprojektin 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutukseen. Projekti toteutetaan osana hallitusohjelman työllistymishankkeita.

Projektissa kehitettävässä kuntoutusmallissa työantajayhteistyö on keskeisessä roolissa ja kuntoutus tapahtuu pääasiassa työpaikalla. Projektissa arvioidaan, miten kokeiltava valmennuksellinen kuntoutuspalvelu soveltuu pitkäaikaistyöttömille ja millä tavalla kuntoutuspalvelu ja siihen ohjautuminen toimivat.

Julkaisut

Lisätietoa

  • Tutkija Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto puh. 050 359 5921, kaisa.haapakoski@jyu.fi
  • Tutkija Leena Åkerblad, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 723 0446, leena.akerblad@jyu.fi

Kehittämisprojekti