Etuuksien verotus

Osa Kelan etuuksista on veronalaista, osa verotonta tuloa. Etuuksille on oma verokortti.

Veronalaiset etuudet

Verotonta tuloa

 • Äitiysavustus
 • Lapsilisä
 • Elatustuki
 • Adoptiotuki
 • Opintolainahyvitys
 • Opintotuen asumislisä
 • Opintotuen korkoavustus
 • Koulumatkatuki
 • Lapsikorotus eläkkeensaajalle
 • Kulukorvaus työllistymistä edistävien palveluiden ajalta
 • Yleinen asumistuki
 • Vammaistuet
 • Sotilasavustus
 • Eläkkeensaajan asumistuki
 • Eläkettä saavan hoitotuki
 • Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
 • Toimeentulotuki

Usein kysyttyä etuuksien verotuksesta

Lue lisää