Kotikunnattomat henkilöt ja koronan hoito, koronatestaus ja koronarokotukset

Koronaan liittyvä hoito, testaus ja rokotukset ovat maksuttomia niille, jotka ovat oikeutettuja saamaan hoitoa asiakasmaksuhintaan Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon, koronatestaukseen ja koronarokotukseen julkisessa terveydenhuollossa maksutta oikeutettuja ovat

 • henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa
 • henkilöt, joilla ei ole kotikuntaa mutta joilla on hoito-oikeustodistus:
  • EU- ja Eta-maista, Sveitsistä, Iso-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista tulevat henkilöt saavat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Ulkomailla asuvat suomalaiset eläkeläiset saavat hoidon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Pohjoismaalaiset eivät välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia Suomessa, vaan hoidon saa myös esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.
  • Australiasta tulleet saavat hoidon esittämällä passin.
 • henkilöt, joilla on oikeus Kelan myöntämään asiakirjaan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (esimerkiksi Suomessa työskentelevät henkilöt)
 • henkilöt, jolla ei ole kotikuntaa eikä oleskelulupaa ja jotka ovat matkailijoina Suomessa. Näillä henkilöillä ei ole hoito-oikeustodistusta, mutta heillä on WHO:n kansainvälisen terveysjulistuksen mukaan oikeus maksuttomaan koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon.

Asiakasmaksulain eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain uusi 13. § tuli voimaan 1.7.2021. Sen mukaan asiakkaalta ei saa periä maksua, kun kyseessä on

 • tartuntatautilain 44. §:ssä, 45. §:n 1. momentissa ja 47. §:ssä tarkoitetuista rokotuksista, kuten koronarokotuksista
 • yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50. §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä
 • raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä.

Uusi lainkohta ei kuitenkaan koske henkilöä, jonka oleskelu Suomessa on tarkoitettu tilapäiseksi tai joka saa kustannuksiin korvausta muun lain tai vakuutuksen perusteella.

Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, hoito-oikeustodistusta tai Kelan myöntämää Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa -asiakirjaa tai jos hän ei ole matkailijana Suomessa tai häneen ei sovelleta asiakasmaksulain 13. §:ää, häneltä voidaan periä koronan hoidosta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

Kunta voi päättää antaa muillekin henkilöille koronan hoidon maksutta.

Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Julkinen terveydenhuolto voi saada korvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidosta, koronatestauksesta tai koronarokotuksista.  

Toimi näin, kun haet Kelasta valtion korvausta:

 • Kun kyse on koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidosta, koronatestauksesta tai koronarokotuksesta, kirjoita Y31-hakemukseen ”korona”.
 • Jos asiakkaalla on hoito-oikeustodistus, liitä Y31-hakemukseen sen kopio.
 • Jos asiakkaalla ei ole hoito-oikeustodistusta ja kyseessä on matkailija, kirjoita hakemukseen ”matkailija”.
 • Kun kyse on kausityöntekijälle tehdystä maahantuloon liittyvästä koronatestauksesta eikä asiakkaalla ole Kelan myöntämää Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa -asiakirjaa, kirjoita Y31-hakemukseen ”kausityöntekijä”. Jos kausityöntekijälle annetaan muuta hoitoa kuin maahantulon yhteydessä tehtävä koronatestaus, liitä Y31-hakemukseen asiakkaalle myönnetty Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Kun koronaan liittyvä hoito, testaus tai rokotus on asiakkaalle maksullista ja kustannuksia ei saada perittyä asiakkaalta itseltään tai muulta taholta, julkinen terveydenhuolto voi hakea Kelasta valtion korvausta. Jos asiakkaalla on vakuutus, korvausta täytyy hakea ensisijaisesti vakuutuksesta ja vasta toissijaisesti Kelasta valtion korvauksena.

Valtion korvauksen hakuaika on 12 kuukautta sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Tästä määräajasta ei voida poiketa edes poikkeusoloissa.

Kunta voi päättää antaa muillekin henkilöille koronan hoidon maksutta. Näissä tilanteissa kunta ei voi hakea kustannuksista valtion korvausta.

Kansainvälisten asioiden keskus palvelee

Jos asiakkaan oikeus sairaanhoitoon Suomessa on epäselvä, julkinen terveydenhuolto voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen (p. 020 635 1808 arkisin klo 9–15 tai kymenlaakso.kv@kela.fi). Kela pyrkii selvittämään, onko asiakkaalla oikeus hoitoon Suomessa.

Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen voi ottaa yhteyttä myös hoitokustannusten valtion korvaukseen liittyvissä asioissa.

**

Tiedotetta muokattu 31.12.2021. Poistettu virke Kausityöntekijöiden ei tarvitse esittää Kelan myöntämää Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa -asiakirjaa, kun kyseessä on maahantulon yhteydessä tapahtuva koronatestaus.