Omavastuu ja sairausvakuutukseen kuuluminen

Omavastuuosuuden periminen

Palveluntuottajan on perittävä asiakkaalta sairausvakuutuslain perusteella määräytyvä omavastuu. Palveluntuottajan asiakkaalle antamassa omavastuukuitissa tulee käydä ilmi palveluntuottajan nimi, matkapäivä ja omavastuunmäärä.

Omavastuuta ei peritä, jos asiakas osoittaa vuotuisen matkakaton täyttyneen Kelan antamalla vuosiomavastuukortilla. Omavastuuta ei peritä tilanteessa, kun kysymyksessä on jatkokuljetus esimerkiksi terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalta sairaalaan. Jatkokuljetus ilmoitetaan SV 210 lomakkeella.

Suomen sairausvakuutukseen kuulumisen tarkistaminen

Palveluntuottaja tarkistaa asiakkaan kuulumisen Suomen sairausvakuutukseen Kela-kortista tai voimassa olevasta henkilökortista, jossa on sairausvakuutustiedot.

Jos asiakas ei ole sairausvakuutettu Suomessa, hänen pitää todistaa oikeutensa suorakorvaukseen hoito-oikeustodistuksella.

Jos asiakkaalla ei ole esittää Kela-korttia tai muuta korvaukseen oikeuttavaa asiakirjaa, on palveluntuottajan perittävä asiakkaalta koko kustannus.

Älä myönnä suorakorvausta, jos asiakkaalla ei ole esittää hyväksyttävää todistusta hoito-oikeudesta

Jos asiakas ei esitä hyväksyttävää hoito-oikeustodistusta, palveluntuottaja ei voi myöntää suorakorvausta. Tällöin palveluntuottajan tulee laskuttaa suoraan asiakasta. Jos asiakkaalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, hän voi hakea sitä jälkikäteen itse Kelasta.

Lue lisää