Kela jatkaa harkinnanvaraisten palvelujen järjestämistä rekisteröitymismenettelyllä

Kela on kokeillut Oma väylä –kuntoutuksen ja aikuisen sydänkuntoutuskurssien palveluntuottajien järjestämistä rekisteröitymismenettelyllä. Kela jatkaa vuoden 2023 alussa näiden palvelujen järjestämistä rekisteröitymismenettelyllä vakiintuneena menettelynä. Kokeilu on osoittautunut toimivaksi ja Kela laajentaa rekisteröitymismenettelyä palveluiden järjestämistapana osaan vuonna 2024 alkavista harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluista.


Kela käynnisti vuoden 2021 alkupuolella uuden kuntoutuspalveluiden järjestämistavan kokeilun, rekisteröitymismenettelyn. Kokeilussa kuntoutuspalvelun tuottaja pystyi rekisteröitymään Oma väylä -kuntoutuksen tai aikuisen sydänkuntoutuskurssin palveluntuottajaksi, jos se täytti Kelan asettamat rekisteröitymisehdot ja hyväksyi Kelan määrittelemän hinnan. Kokeilu päättyy vuoden 2022 lopussa.

Oma väylä -kuntoutus ja sydänkuntoutuskurssi järjestetään jatkossakin rekisteröitymismenettelyllä

Kela jatkaa vuoden 2023 alusta alkaen Oma väylä –kuntoutuksen ja aikuisen sydänkuntoutuskurssien järjestämistä rekisteröitymismenettelyllä vakiintuneena menettelynä. Jatkossakin Kelan rekisteröitymisehdot täyttävät palveluntuottajat voivat rekisteröityä Oma väylä -kuntoutuksen tai sydänkurssien palveluntuottajaksi.

Kokeilun aikana rekisteröityneiden palveluntuottajien sopimukset on tehty toistaiseksi voimassa oleviksi, joten kokeilun aikana rekisteröityneet palveluntuottajat voivat jatkaa palvelun toteuttamista näiden sopimusten perusteella. Palveluntuottajien ei tarvitse rekisteröityä toteuttamaan palveluja uudestaan.

Kela järjestää vuoropuhelun palveluista, joissa rekisteröitymismenettely otetaan käyttöön

Kelassa suunnitellaan parhaillaan palvelujen järjestämistä rekisteröitymismenettelyllä osassa harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluja, joissa uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2024 aikana. Kela ilmoittaa syksyllä 2022 mitkä palvelut järjestetään jatkossa rekisteröitymismenettelyllä.

Kela tiedottaa verkkosivuillaan syksyllä 2022 vuoropuheluun ilmoittautumisesta ja palveluista, joita vuoropuhelu koskee. Vuoropuhelusta ei tiedoteta julkisten hankintojen HILMA-ilmoittautumiskanavalla.