Kela uudistaa kuntoutuksen palveluvalikkoa

Kela on aloittanut kuntoutuksen palveluvalikon uudistamistyön kesällä 2021. Sen yhteydessä Kela käynnistää kaksi kehittämisprojektia, joissa eri sairausryhmille suunnattuja kursseja yhdistetään uusiksi palveluiksi.

Kelan kuntoutuksen palveluvalikon uudistamistyö pohjautuu Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukseen. Taustalla on tarve arvioida Kelan nykyisiä kuntoutuspalveluja ja selkeyttää palveluvalikkoa. Uudistamistyö koskee Kelan harkinnanvaraisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja.

Palveluvalikon uudistaminen

Palveluvalikon uudistamistyössä Kela huomioi hyvinvointialueille ja työllisyyspalveluihin tulevat uudistukset. Kela tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta organisaatioiden ja toimijoiden väliset rajat madaltuisivat ja eri palveluista muodostuisi asiakasta palveleva selkeä ja tarkoituksenmukainen yhteistyötä mahdollistava kokonaisuus.
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen riittävyys tulevaisuudessa on mukana uudistamistarpeiden arvioinnissa. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluvalikon uudistamistyö jatkuu vielä tulevan syksyn aikana. Syksyllä työhön tulevat vahvasti mukaan ammatillisen kuntoutuksen palvelut.

Tässä vaiheessa on syntynyt monia kehittämisehdotuksia. Joissakin sairausryhmissä ryhmäkuntoutuksen kohdentaminen useammalle eri sairausryhmälle on tarpeen esimerkiksi kuntoutuspalvelun tavoitteen muuttuessa tai palveluihin ohjautuvien vähäisten asiakasmäärien vuoksi. Olennaista kuitenkin on, että ryhmäkuntoutuksessa asiakkaita yhdistää yhteiset kuntoutustarpeet ja -tavoitteet. Joissakin tilanteissa eri sairausryhmien yhdistäminen mahdollistaisi esimerkiksi palvelun kohdentamisen siten, että asiakkaiden elämäntilanteet voidaan huomioida paremmin.

Uudistamistyössä pidetään tärkeänä kumppanuusyhteistyön ja yhteistoimijuuden kehittämistä esimerkiksi järjestöjen ja terveydenhuollon kanssa. Osaan kuntoutuspalveluita on tavoitteena rakentaa tiiviimpää työelämä- tai oppilaitosyhteistyötä. Ehdotuksista on tässä vaiheessa alustavasti keskusteltu muun muassa järjestöjen, STEAn, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Kelan tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös terveydenhuollon ja palveluntuottajien kanssa.

Kela käynnistää kaksi kuntoutuksen kehittämisprojektia

Palveluvalikon uudistamiseksi Kela käynnistää kaksi projektia, joissa eri sairausryhmille suunnattuja kursseja yhdistetään uudeksi palveluksi.

Elinvoimaa kuntoutuksesta -projektissa kehitetään ja kokeillaan uutta ryhmäkuntoutusta. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on estää tyypin 1 ja 2 diabeteksen ja uniapnean vaikeutumista ja tukea asiakkaita elämäntapojen muutoksessa.

Uusi ryhmäkuntoutus korvaisi tulevaisuudessa seuraavat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit:

  • Tyypin 1 diabetesta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi
  • Metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi
  • Uniapneaa sairastavan kuntoutuskurssi.

Lastu-projektissa kehitetään ja kokeillaan uutta lasten perhekuntoutusta. Uusi lasten perhekuntoutus korvaisi tulevaisuudessa seuraavat lasten sopeutumisvalmennuskurssit:

  • Perhekurssi sydänsairautta sairastavalle lapselle
  • Perhekurssi syöpää sairastavalle lapselle
  • Perhekurssi elinsiirron saaneelle tai elinsiirtoa odottavalle lapselle
  • Perhekurssi traumaattisen aivovamman saaneelle lapselle.

Kela kehittää uudet kuntoutuspalvelut yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Projekteissa kokeillaan uusien kuntoutuspalvelujen toimivuutta. Kokeilujen aikana sidosryhmiltä kerätyn tiedon ja kokemusten perusteella kuntoutuspalveluja kehitetään edelleen niin, että ne voidaan projektien päätyttyä viedä osaksi Kelan vakiintunutta toimintaa.

Lisätietoa

Palveluvalikon uudistaminen: suunnittelija Riikka Peltonen
Elinvoimaa kuntoutuksesta -projekti: projektipäällikkö Soile Huumonen
Lastu-projekti: projektipäällikkö Salli Alanko
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi