Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishanke

Toteuttaja

Munuais- ja maksaliitto

Tavoite

Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön etäkuntoutuksen mahdollistava verkkopohjainen oppimisalusta kuntoutukseen, järjestetään kolme verkkopohjaista sopeutumisvalmennuskurssia hyödyntäen uutta toimintamallia ja tehdään hankkeen arviointitutkimus. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva menetelmä sopeutumisvalmennuksen järjestämiseksi etäkuntoutuksena siten, että se vastaa sisällöltään nykyistä dialyysihoidossa olevien ja hoidon aloittavien aikuisten sopeutumisvalmennuksen palvelukuvausta. Tavoitteena on vähentää laitosjaksojen määrää ja samalla toteuttaa kuntoutus taloudellisesti sekä parantaa kuntoutuksen saatavuutta.

Hankkeen toteutuksen vaiheet ovat sähköisen alustan sisältöjen kehittäminen, kuntoutusinterventio ja arviointitutkimuksen toteuttaminen.

Hankkeen arvioinnin toteuttaa TAMK projektina, johon liitetään erillisiä opinnäytetöinä tehtäviä arviointitutkimuksia.

Mitä hankkeesta saadaan?

Malli etäsopeutumisvalmennuskurssiksi, jota voidaan soveltaa kaikkien sairausryhmiä koskevien sopeutumisvalmennuskurssien etämallien jalkauttamiseen.

Kohderyhmä

Työikäiset dialyysihoidossa olevat

Kesto

1.9.2016 - 31.5.2018

Yhteystiedot

Iiris Ahlgren, kuntoutussuunnittelija, iiris.ahlgren(at)muma.fi