eAKSE -etäkuntoutuksen kehittämishanke

Toteuttaja

KK-Verve

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tuoda Kela:n ammatillinen kuntoutusselvitys niiden ulottuville, jotka eivät eri syistä aloita hakemaansa kuntoutusta. Nämä syyt voivat olla mm. terveyteen, talouteen, elämäntilanteeseen ja asuinpaikkaan liittyviä. Tavoitteena on luoda etävalmennustyökalu, jonka sisältö vastaa ammatillisen kuntoutusselvityksen alkuvaihetta.

Kehityshankkeeseen valitaan KK-Verven ammatilliseen kuntoutusselvitykseen hakeutunutta kuntoutujaa (tavoite 25), jotka eivät tule paikalle ammatillisen kuntoutuselvityksen alkuvaiheeseen, ja jotka kysyttäessä haluavat aloittaa ammatillisen kuntoutumisprosessin etäkuntoutuksena.

Hankkeen tuloksena saadaan Kelan ammatillisen kuntoutuksen piiriin mahdollisesti kokonaan uusi asiakasryhmä ja heidän lähteminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin nopeutuu. Kun ammatillisen kuntoutuksen alkuvaihe onnistutaan siirtämään pääosin verkossa tapahtuvaksi, vastaavaa tehtäväkeskeistä logiikkaa voidaan soveltaa myöhemmin esimerkiksi ammatillisen kuntoutusselvityksen jatkovaiheen tai minkä muun tahansa kuntoutuspalvelun nykyaikaistamiseen.

Mitä hankkeesta saadaan?

Etävälmennustyökalu ammatillisen kuntoutuksen alkuvaiheeseen

Kohderyhmä

Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat

Kesto

1.1.2017 - 28.2.2019

Yhteystiedot

Oili Alatorvinen, kuntoutuspäällikkö, oili.alatorvinen(at)verve.fi