EETU - Etäkuntoutuksen menetelmistä tukea lasten toimintaterapian verkostotyöhön

Toteuttaja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tavoite

EETU -hankkeen tavoitteena on kehittää lapsen arjen ympäristöissä tapahtuvaa kuntoutusta ottamalla käyttöön etäohjauksen menetelmiä lapsen lähiverkoston ohjaukseen. Tavoitteena on kehittää etäohjauksen sisältöjä ja mallintaa ohjausprosessin eri vaiheita osana lasten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintateraa. Kehitettävien etäohjauksen interventioiden on suunniteltu täydentävän terapeutti-lapsi kontaktissa tapahtuvaa työskentelyä ja tehostavan olemassa olevia terapeutti-perhe-varhaiskasvattaja ohjauksen käytänteitä.

Hanke toteutetaan kolmena osin rinnakkain etenevänä työpakettina: (Tp 1) Etäohjauksen verkko- ja mobiilisovellusten käyttöönotto ja ohjausviestinnän ryhmien rakentaminen; (Tp 2) Etäohjausmallin sisällöllinen rakentaminen ja implementointi; (Tp 3) Arviointitutkimus; ja (Tp4) Projektin hallinta ja seuranta. Hankkeessa ohjaavana viitekehyksenä toimii toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) ja ohjauksen sisällöt kohdentuvat erityisesti lapsen arjen toiminnan ja osallistumisen osa-alueille.

Mitä hankkeesta saadaan?

Tukea vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ohjauskäyntien toteuttamiseen etänä ja etämalli lasten toimintaterapiaan.

Kohderyhmä

3-6- vuotiaat toimintaterapiaa saavat lapset

Kesto

1.9.2016 - 31.3.2019

Yhteystiedot

Tiina Lautamo, yliopettaja, tiina.lautamo(at)jamk.fi