Hoida Suomi.fi-valtuudet kuntoon ennen vuodenvaihdetta

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet Kelan asiointipalvelujen käyttöön 1.2.2021 alkaen. Valtuudet tarvitaan Etuustietopalvelu Kelmun ja maksuvaatimuspalvelu eMavan sekä kaikkien muiden kuntien käyttämien asiointipalvelujen käyttöön.

Jotta Kelmun ja eMavan käyttö onnistuu myös vuodenvaihteen jälkeen, kuntien pitää hoitaa Suomi.fi-valtuusasiat kuntoon alla olevan ohjeen mukaan. Ohje on suunnattu kunnassa henkilöille, jotka vastaavat kunnan työntekijöiden valtuuttamisesta asiointipalveluihin.

Näin hoidat Etuustietopalvelu Kelmun Suomi.fi-valtuusasiat

1. Tarkista, että kaikilla niillä kunnan työntekijöillä, jotka käyttävät työssään etuus- tai työmarkkinatukitietoja on Etuustietopalvelu Kelmua varten seuraavat asiointivaltuudet:

 • Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti
 • Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu.

Maksuvaatimuspalvelu eMavan käyttäjä tarvitsee valtuuden Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti.

Valtuudet voi antaa henkilö, joka on saanut valtuutusoikeuden organisaatiossa.

Varmista lisäksi, että kunnassa

 • valtuudet on annettu asiointivaltuutena, ei edustamisvaltuutena
 • valtuusasiaksi ei ole virheellisesti valittu Tulorekisterin valtuusasiaa Etuustietojen katselu.

2. Jos kuntayhtymä hoitaa asioita kunnan puolesta, tarkista, että asiointivaltuudet on annettu myös kuntayhtymälle. Henkilö, joka on saanut valtuutusoikeuden kuntayhtymässä, antaa valtuudet edustamisvaltuutena kuntayhtymän työntekijöille. Samoin toimitaan silloin, kun kunta hoitaa asioita toisen kunnan puolesta.

Kunta ei siis myönnä asiointivaltuutta suoraan kuntayhtymän työntekijälle, vaan kuntayhtymälle. Näin sekä kunnan että kuntayhtymän valtuutusoikeudellisten on helpompaa hallinnoida kunnan antamia valtuuksia esimerkiksi henkilövaihdosten ja toimenkuvamuutosten yhteydessä.  

3. Jos tarvittavia valtuuksia ei vielä ole, tee välittömästi valtuushakemus Suomi.fin Valtuudet-palvelussa ohjeiden mukaan. Tee hakemus

 • valtuutusoikeuden rekisteröimiseksi henkilölle, joka antaa kunnassa valtuuksia tai
 • puuttuvien valtuuksien saamiseksi henkilölle, jolle on jo aiemmin annettu valtuutusoikeus.

Valtuutusoikeus eri asiointipalveluissa tarvittaviin valtuuksiin kannattaa hakea kerralla.

Kuntien muut valtuusasiat

Kunnissa käytetään Kelmun lisäksi myös muita Kelan asiointipalveluja. Niissä tarvittavia keskeisiä valtuusasioita ovat:

Työnantajan asiointipalvelu

Palkanlaskijoille tai ulkoistetulle palkanlaskentayritykselle pitää antaa asiointivaltuudet työntekijöiden sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja vanhempainpäivärahojen hakemiseen. Tarvittavat valtuudet:

 • kaikille palkanlaskijoille valtuus Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen
 • harkinnan mukaan Palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu ja Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätöstietojen tarkastelu
 • yksittäisille vastuuhenkilöille Tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten ja Työnantajan etuuksien käyttölokitietojen tarkastelu.
 • Tarkemmat kuvaukset valtuuksista ovat kela.fissä.

Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelu

Palvelun käyttäjä tarvitsee valtuudet työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittelyä ja lähettämistä varten. Tarvittavat valtuudet:

 • Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely
 • Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen lähetys.
  • Tämä valtuus riittää, jos sama henkilö hoitaa koko hakemuksen tietojen keruun ja lähettämisen Kelaan.

Päivähoitotietojen ilmoituspalvelu

Palvelun käyttäjä tarvitsee seuraavan valtuuden:

 • Varhaiskasvatuksen aloituksesta tai päättymisestä ilmoittaminen.

KIILA-kuntoutuskurssien asiointipalvelu

Palvelun käyttäjä tarvitsee seuraavan valtuuden:

 • Kuntoutuskurssitarpeesta ilmoittaminen.

 

Tiedotetta päivitetty 21.1.2021. klo 9.15: Korjattu ingressiin Suomi.fi-valtuuksien määräaika ‒ Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet Kelan asiointipalvelujen käyttöön 1.2.2021 alkaen.

Lue lisää