Kela järjestää lisähankinnan yksilöpuheterapiasta

Yksilöpuheterapian lisähankinta järjestetään, jotta Kelan tukemaa yksilöpuheterapiaa on riittävästi tarjolla.  

Kela hankkii lisää toteuttajia yksilöpuheterapialle, jota annetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Lisähankintaa koskevat tarjouskilpailut on julkaistu Hilma-palvelussa (hankintailmoitukset.fi). Yksilöpuheterapiapalvelut hankitaan Kelan viiden vakuutuspiirin alueella. Palvelua hankitaan vain tarjouspyynnöissä nimettyihin kuntiin.

Tarjouskilpailujen päätöksentekoperusteet ovat samat kuin vuonna 2018 järjestetyssä yksilöpuheterapian tarjouskilpailussa, mutta tarjoajien valintaa puitejärjestelyyn on selkeytetty.

Lisähankinta järjestetään, koska Kela ei ole pystynyt tarjoamaan yksilöpuheterapiaa kaikille niille, jotka ovat oikeutettuja Kelan korvaamaan yksilöpuheterapiaan.

Kela on järjestänyt palveluntarjoajille ennen tarjouskilpailun julkaisemista markkinavuoropuhelun.

Kela järjestää lisähankinnan myös yksilöpsykoterapiasta

Kela on järjestänyt markkinakartoituksen yksilöpsykoterapian palveluntuottajien asiakaskapasiteetin selvittämiseksi ja lisähankinta järjestetään vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja Hilmassa (hankintailmoitukset.fi)