Kelan verkkoajanvarauksen uudistus siirtyy syksyyn – hae uusi Suomi.fi-valtuus jo nyt

Kelan verkkoajanvarauksen uudistus siirtyy syksyyn 2021. Kumppani voi jatkossakin varata ajan asiakkaansa puolesta, mutta uudistuksen jälkeen järjestelmään pitää tunnistautua. Kumppanilla täytyy olla uusi Suomi.fi-valtuus, ja organisaation Y-tunnuksen täytyy olla Kelan rekisterissä.

Yhä useammin Kelan asiakkaat varaavat palveluajan etukäteen, varsinkin jos asiakkaan tilanne on monimutkainen tai jos selvitettäviä asioita on paljon. Vuonna 2019 ajanvarauksella asioitiin 205 700 kertaa, vuotta aiemmin 150 800 kertaa.

Ajanvarauksen suosion lisääntyminen sekä järjestelmien ja laitteiden tekninen kehitys asettavat uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia verkkoajanvarauksen kehittämiselle. Siksi Kela rakentaa parhaillaan uutta verkkoajanvarausjärjestelmää. Tavoitteena on mobiililaitteisiin skaalautuva, helppokäyttöinen ja saavutettava palvelu.

Hae ajanvaraukseen tarvittava Suomi.fi-valtuus

Uusi verkkoajanvaraus on tarkoitettu myös Kelan yhteistyökumppaneille, jotka haluavat varata ajan Kela-asioita hoitavalle asiakkaalleen. Asiakkaan suostumuksella kumppani voi varata ajan asiakkaan puolesta, tarkistaa asiakkaalle tehdyt ajanvaraukset ja perua asiakkaalle aiemmin teh-dyn ajanvarauksen.
Jotta kumppani voi tehdä ajanvarauksen asiakkaansa puolesta, hänellä täytyy olla ajanvarauk-seen tarvittava Suomi.fi-valtuus. Valtuuden nimi on ”Sosiaaliturvan etuusasioiden ajanvarauk-sen tekeminen”. Valtuutta voi hakea Suomi.fi-palvelussa.

Kuntien Y-tunnukset viedään Kelan rekisteriin keskitetysti

Uutta verkkoajanvarausta voivat käyttää kumppanit, jotka Kela on hyväksynyt käyttäjiksi. Edel-lytyksenä on, että Kela tekee kyseisen kumppanin kanssa yhteistyötä asiakkaiden sosiaaliturvan hoitamiseen liittyvissä asioissa. Verkkoajanvarauksen rekisteriin tallennetaan organisaation nimi ja Y-tunnus. Kela vie kuntien Y-tunnukset rekisteriin keskitetysti.
Tarkempaa tietoa aikataulusta ja ohjeet julkaistaan alkusyksystä.

Lue lisää