Yksilöpsykoterapian lisähankinta: Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen viiden vakuutuspiirin uudet palveluntuottajat on valittu

Yksilöpsykoterapian lisähankinnat ovat päättyneet, ja hankintapäätökset on lähetetty palveluntarjoajille. Tarjouksia saatiin viiteen vakuutuspiiriin yhteensä 217 tarjousta, joista hyväksyttiin palveluntuottajaksi yhteensä 187 palveluntuottajaa. Lisähankinnalla saatiin hankittua noin 800 uutta asiakaspaikkaa.

Tarjouskilpailujen päätöksentekoperusteet olivat samat kuin vuonna 2018 järjestetyssä yksilöpsykoterapian tarjouskilpailussa, mutta tarjoajien valintaa puitejärjestelyyn selkeytettiin.

Lisähankinnassa yksilöpsykoterapiaa koskevat sopimukset solmitaan ajalle 1.4.2021-31.12.2021.  Kela on varannut oikeuden jatkaa sopimuskautta yhden (1) vuoden optiokaudella vuonna 2022. Kela on ilmoittanut käyttävänsä yksilöterapiasopimuksiin kirjatun vuoden 2022 option ja ilmoitus koskee myös näitä uusia sopimuksia. Sopimusten mukaisten palvelujen toteuttaminen alkaa 1.4.2021 lukien.

Peruste

Kela kilpailutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapiapalvelut keväällä 2018. Sopimuskausi alkoi 1.11.2018 ja palvelun toteutus 1.1.2019. Yksilöpsykoterapian lisähankinnalla palveluja hankittiin vain niihin maakuntiin ja kuntiin, joissa Kela ei ole pystynyt turvaamaan palvelujen riittävyyttä nykyisten sopimuspalveluntuottajien asiakaskapasiteetilla.

Tämä tiedote on palvelutuottajille. Medialle on julkaistu oma tiedote.