Kesiääigi-uv Kela-aašijd kannat hoittáđ viermist já puhelimist

Kesiääigi-uv Kela-aašijd kannat hoittáđ OmaKelast tâi suáittimáin puhelinpalvâlusân. Maaŋgâin Kela palvâlemsoojijn ávusorroomääigih muttojeh keesi ááigán, já uđđâ ávusorroomaigijd sirdâšuveh 1.6.2021 rääjist.

Tun puávtáh hoittáđ iänááš Kela-aašijd viermist: uuccâđ hiäđuid, tärhistiđ miärádâs, uáiniđ kuás hiätu máksoo já vuolgâttiđ Kelan viestâid. Kela viermisiijđoin chattirooboot rävvee áigápuátutorjui já peerâhiäđoid lohtâseijee aašijn. Koijâd Kelast -pálstáást tun puávtáh koijâdiđ já luuhâđ vástádâsâid iärásij koččâmuššáid. Kela palvâl äššigâsâid meid Facebookist já Instagramist.

Jis jieijâd áášán ij kavnuu vástádâs viermist, te tun puávtáh suáittiđ Kela puhelinpalvâlusân. Puhelinpalvâlus lii keessiv-uv ávus vuossaargâst vástuppiäiván tme 9–16. Puhelimist tun puávtáh hoittáđ puoh siämmáid persovnlijd aašijd ko palvâlemsoojijn. Palvâlemnumereh láá luokittâllum eellimtiilij mield. Jis tun jieh kaavnâ hiäivulii nummeer, te tun puávtáh suáittiđ mon peri numerân.

Puhelinpalvâlusân puáhtá meid väridiđ ääigi, kuás Kelast suáittih äššigâsân. Puhelinääigi puáhtá väridiđ viermist tâi suáittiđ mon peri palvâlemnumerân.

Sämikielâliih palvâlusah kesiääigi

Kela tavesämikielâlâš puhelin- já káiduspalvâlem lii ávus argâpeeivij tme 13–15 numerist 020 634 2894. Anarâš- já nuorttâlâškielân palvâlem finnee tuulhâ peht. Sämikielâliih äššigâsah pyehtih kyeđđiđ ohtâvuotâväldimtáttum šleđgâpoostân čujottâsân saame@kela.fi. Tun kaavnah lasetiäđu Kela sämikielâlijn palvâlusâin čujottâsâst www.kela.fi/saame.

Palvâlemsoojij ávusorroomaaigijn nubástusah 1.6.2021 rääjist

Maaŋgâin Kela palvâlemsoojijn ávusorroomääigih muttojeh keesi ááigán. Keesi ávusorroomääigih puátih vuáimán 1.6.2021 rääjist já noheh majemustáá 31.8.2021.

Stuárráábij kaavpugij kuávdái palvâlemsajeh láá ávus táválávt tâi masa táválávt. Ucebij palvâlemsoojij uásild nubástusah láá eenâb. Palvâlemsaje ávusorroomtiäđuid kannat tärhistiđ kela.fist.

Koronaepidemia tiet palvâlemsaajeest eellim kannat keessiv-uv velttiđ, jis máhđulâš.

Maht mun hoittáám jieččân Kela-aašijd, jis tot ij luhostuu viermist ige puhelimist já aldemus palvâlemsaje lii steŋgejum?

Maaŋgâ päikkikoddeest lii virgeomâhái ohtsâš ášástâllâmsaje, mast rävvejeh almolii tääsist Kela-aašijn. Kela-aašijn finnee ravvim meid ovdâmerkkân Ohjaamoin, Lähitorijn já palvâlemkuávdáin. Toos lasseen maaŋgâin päikkikuudijn lii Kela káiduspalvâlem, ađai tiättur, mon peht tun finniih Kela äššitobdei kove- já jienâohtâvuođâ. Káiduspalvâlem västid palvâlem Kela jieijâs palvâlemsaajeest.

Tun puávtáh meid väldiđ ohtâvuođâ jieijâd päikkikieldâ sosiaalpalvâlussáid, vádulâšpalvâlussáid tâi tiervâsvuođâhuolâttâsân, mast pyehtih išediđ tuu ovdâmerkkân puhelinääigi väärridmist. Ko tunjin väriduvvoo puhelinäigi, te Kela äššitobdee suáittá tunjin soppum ääigi, ige suáittu määvsi tunjin maiden.

Pááppárpoostâ kannat vuolgâttiđ Kelan čujottâsân Kela, PL 10, 00056 Kela.

Palvâlemsoojij ávusorroomääigih 1.6.2021 rääjist

Lasetiätu