Lakiesityksessä ehdotetaan muutoksia tartuntatautipäivärahaan

Hallitus esittää lakimuutosta, joka helpottaisi tartuntatautipäivärahan myöntämistä koronavirustartunnan saaneille. Jatkossa tartuntatautipäivärahaa voisi hakea myös muun lääkärin kuin tartuntatautilääkärin todistuksen perusteella. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa pidennettäisiin 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Hallitus esittää väliaikaista muutosta sairausvakuutuslakiin (HE 242/2021). Muutoksen myötä tartuntatautipäivärahaan voisi olla oikeus henkilöllä, jolla on luotettavasti eli laboratoriovarmennetulla PCR-tai -antigeenitestillä todettu koronavirustartunta ja jonka ei ole suositeltavaa tehdä ansiotyötään tartunnan leviämisriskin vuoksi.

Jatkossa lääkäri toteaisi koronavirustartunnan ja tarpeen työstä poissa olemiselle lääkärintodistuksella A. Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöstä työstä poissa olemisesta, eristyksestä tai karanteenista ei näissä tilanteissa enää tarvittaisi. Kela maksaisi tartuntatautipäivärahaa kuitenkin vain sellaisen työstä poissa olemisen ajalta, joka liittyy tartunnan leviämisen ehkäisemiseen. Jos sairaus pitkittyisi, kyse olisi normaalista sairauspoissaolosta, jonka ajalle voi hakea sairauspäivärahaa.

Muutos koskisi myös koronavirustartunnan saaneen lapsen huoltajille myönnettävää tartuntatautipäivärahaa. Kela voisi maksaa sitä alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta eikä lapsen ole suositeltavaa mennä päivähoitoon tai kouluun tartunnan leviämisriskin vuoksi. Lisäksi edellytyksenä olisi, että huoltaja ei voi tämän vuoksi tehdä ansiotyötään.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että tartuntatautipäivärahan hakuaikaa pidennettäisiin nykyisestä 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Lain on suunniteltu tulevan voimaan mahdollisimman pian. Ehdotus on, että muutokset olisivat voimassa väliaikaisesti 30.6.2022 asti.

Koska eduskunta ei ole vielä hyväksynyt lakiehdotusta, nykyiset tartuntatautipäivärahan myöntämisedellytykset ovat edelleen voimassa. Tartuntatautipäivärahaa voi mahdollisen lainmuutoksen jälkeen saada myös tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen perusteella.

Tiedotetta muokattu 31.1. Lisätty tieto laboratoriovarmennetusta PCR-ja -antigeenisistä.

Lue lisää: