Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin
0,4 %:n korotus ensi vuonna 

Useimpiin Kelan maksamiin etuuksiin tehdään 0,4 %:n korotus tammikuussa 2015. Opintorahaan indeksikorotus tehdään 1.8.2015 alkaen. Lapsilisiin ei tule indeksikorotusta, vaan lapsilisien tasoa alennetaan 8,1 %.

Yleensä kansaneläkeindeksi lasketaan Tilastokeskuksen määrittämän elinkustannusindeksin kolmannen vuosineljänneksen pistelukujen perusteella. Tänä vuonna hallitus esitti eduskunnalle, että pysyvästä lainsäädännöstä poiketen kansaneläkeindeksin pisteluku ensi vuonna on 1637, mikä merkitsee 0,4 %:n korotusta kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin.

Tasavallan presidentti vahvisti 7.11.2014 muutosta koskevan lain (HE 153/2014 vp). Indeksikorotus lisää ensi vuonna Kelan etuusmenoja 25 miljoonaa euroa.

Useimmat Kelan etuudet tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. Tarkistus koskee kansaneläkkeen lisäksi mm. takuueläkettä, perhe-eläkettä, rintamalisiä, sotilasavustuksen perusavustusta, vammaistukia, työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea sekä lastenhoidon tukia ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoja.

Jo aikaisemmin on päätetty, että lapsilisien indeksitarkistus jätetään tekemättä vuosina 2013–2015 (laki 713/2012). Lisäksi lapsilisälain muutoksen myötä kaikkia lapsilisän tasoja alennetaan vuoden 2015 alusta 8,1 %.

Opintorahan perusmääriin indeksikorotus tehdään 1.8.2015 alkaen.

Kelan internetsivuilla julkaistuissa taulukoissa on esitetty kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrät vuonna 2015 hallituksen esityksen 153/2014 mukaan.

  • Kansaneläke, vammaisetuudet, yleinen perhe-eläke, lastenhoidon tuet, työttömän perusturva ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat 1.1.2015 alkaen

Lisätietoja:
 

http://www.kela.fi/kansanelakeindeksi