Julkaisemisen periaatteet

Julkaisemiemme käsikirjoitusten tulee liittyä Kelan, sosiaali- ja terveysturvan tai yhteiskuntapolitiikan kannalta merkittävään aihepiiriin.

Tieteellisesti vertaisarvioidut julkaisusarjamme ovat Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja sekä Teemakirjat. Vertaisarvioiduissa tutkimusjulkaisuissamme käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta, ja noudatamme tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Tutkimusjulkaisuksi tarjottavan tekstin tulee olla ennen julkaisematon. Aiemmin julkaistu tutkimus voidaan julkaista käännöksenä, jos sen katsotaan palvelevan lukijakuntamme tarpeita. Tällaisen käsikirjoituksen mukaan on liitettävä alkuperäinen julkaisu tai käsikirjoitus, jos julkaisu ei ole vielä ilmestynyt. Tekstin ensimmäisenä julkaisseelta kustantajalta tarvitaan kirjallinen lupa tekstin julkaisemiseen Kelassa.

Kelan julkaisema käsikirjoitus voidaan julkaista muualla vain Kelan ja kirjoittajan luvalla.