Suomi.fi on korvannut Katso-palvelun Kelan asiointipalveluissa

Kaikissa Kelan työnantaja-asiakkaiden ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa on siirrytty Katso-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen. Tunnistusmuutoksen lisäksi tarvitaan Suomi.fi-valtuudet kaikkiin asiointipalveluihin. Katso-palvelun valtuudet eivät siirry uuteen Suomi.fi-palveluun automaattisesti, vaan kaikki valtuudet tulee luoda uudelleen Suomi.fin Valtuudet-palvelussa

Tilitoimiston saama valtuus tulee tilitoimistossa jakaa edustamisvaltuutena, ei asiointivaltuutena. Huomioi, että myös yksin edustamiseen oikeutettujen tulee antaa itselleen edustamisvaltuus.

Voit antaa valtuuksia, jos sinulla on valtuutusoikeus. Valtuuksia voivat antaa henkilöt, joilla on julkisessa rekisterissä kuten kaupparekisterissä oikeus edustaa organisaatiota tai joka on saanut edustusoikeudelliselta valtuutusoikeuden. Tarkista tarvittaessa rekisteritiedot.

Muiden organisaatioiden valtuutusoikeus annetaan virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Tutustu Suomi.fin ohjeisiin.

Katso valtuutusohjeet

Valitse ohje sen perusteella, mitä haluat tietää tai minkälaista yritystä tai yhteisöä edustat:
 

Organisaation puolesta asiointi vaatii valtuutuksen

Jos henkilöllä on rekisteritietojen perusteella oikeus edustaa yritystä tai yhdistystä yksin, hän voi hoitaa yrityksen tai yhdistyksen asioita Kelan asiointipalveluissa asemansa perusteella. Kaikilla muilla yrityksen tai yhdistyksen asioita hoitaville henkilöillä pitää olla oman organisaation antamat valtuudet (asiointivaltuus tai edustamisvaltuus) Kela-asioiden hoitamiseen. Tarkista, mitä valtuuksia tarvitaan Kela-asiointiin työnantajien asiointipalveluissa ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa.

Kunkin asian hoitoon tarvittavat valtuudet voi antaa Suomi.fin Valtuudet-palvelussa (Kuva 1). Julkiset organisaatiot, säätiöt, monet yhdistykset ym. rekisteröivät valtuutusoikeuden virkailijavaltuuttamispalvelussa ennen kuin niissä päästään käyttämään omatoimisesti Valtuudet-palvelua.

Valtuuttaja voi rajata asiointipalvelun käytön vain niihin asioihin, joita kukin henkilö työtehtävässään tarvitsee. Lisäksi Työnantajan asiointipalvelussa ja työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa  valtuuksia voi edelleen rajata rajaustarkenteella.

Ulkomaalaisten valtuuttaminen Kelan asiointipalvelujen käyttöön edellyttää sitä, että ulkomaalainen henkilö rekisteröi itselleen ulkomaalaisen tunnisteen (UID) Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa ja todentaa henkilöllisyytensä Finnish Authenticator -sovelluksen avulla.

Ulkomaan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tunnistautuu Kelan Työnantajan asiointipalveluun Finnish Authenticator-tunnistuspalvelun avulla.

 

Yritys ja yhdistys valtuuttavat omatoimisesti

Kaikki yritykset, tilitoimistot, yhtiöt sekä yhdistys, jolla on yhdellä henkilöllä yksin edustajaoikeus julkisissa rekistereissä, voivat omatoimisesti valtuuttaa muita henkilöitä tai yrityksiä Suomi.fin valtuudet-palvelussa. Muut yhdistykset rekisteröivät valtuutusoikeuden valtuushakemuksella. Kuvassa 1 on kuvattu valtuutusprosessi, kun valtuutetaan oman organisaation työntekijä.

Kuva 1. Yritys tai yhdistys antaa toimihenkilölleen asiointivaltuuden, joka kattaa yhden tai useita valtuusasioita.

Kuvassa 2 on nähtävissä prosessi, kun valtuutetaan toinen yritys hoitamaan valtuuttavan yrityksen tai yhdistyksen asioita. Valtuuden vastaanottavassa yrityksessä valtuus jaetaan eteenpäin edustamisvaltuutena. Myös yrityksen tai yhdistyksen johtajan tai vastuuhenkilön on annettava itselleen edustamisvaltuus, jos hän hoitaa asiakasyrityksen asioita.

 

Kuva 2. Organisaatio valtuuttaa toisen yrityksen toimimaan puolestaan antamalla asiointivaltuuden toiselle yritykselle. Valtuutetun yrityksen edustaja voi antaa saamansa valtuusasiat edustamisvaltuutena omalle toimihenkilölleen rajaamalla sen koskemaan vain tiettyjä organisaatioita.

Kuka voi hoitaa yrityksen tai yhdistyksen Kela-asioita asemansa perusteella?

Yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt voivat käyttää Kelan asiointipalveluja ilman valtuutusta asemansa perusteella. Tällaisia ovat julkiseen rekisteriin, kuten kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröidyt henkilöt , joilla on seuraava asema:

  •  elinkeinonharjoittaja
  •  selvitysmies
  •  toimitusjohtaja
  •  toimitusjohtajan sijainen
  •  varatoimitusjohtaja
  •  osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää