Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021. Voit maksaa terveydenhoitomaksun Kelan asiointipalvelussa.

Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Huom. yliopisto-opiskelija!

Jos olet maksanut syksyllä ylioppilaskunnan jäsenmaksun, se ei ole sisältänyt kevätlukukauden 2021 terveydenhoitomaksua. Maksa kevätlukukauden 2021 terveydenhoitomaksu Kelalle.

Kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

Sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu, jos sinulla on oikeus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon. Opintotuen saaminen tai muut tulot eivät vaikuta siihen, pitääkö terveydenhoitomaksu maksaa.

Maksa terveydenhoitomaksu, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja

 • opiskelet ammattikorkeakoulussa ja suoritat ammattikorkeakoulututkintoa, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai Poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoa
 • opiskelet yliopistossa ja suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
 • opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR) eli olet Maanpuolustuskorkeakoulun niin sanottu siviiliopiskelija.

Jos lähdet Suomesta ulkomaille opiskelijavaihtoon, suoritat tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi, sinulla on oikeus opiskeluterveydenhuoltoon ja sinun pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Kenen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua?

Sinulla ei ole oikeutta korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon etkä ole maksuvelvollinen, jos

 • opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • opiskelet avoimessa yliopistossa
 • opiskelet Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulussa
 • suoritat jatkotutkintoa (olet esimerkiksi lisensiaatti- ja tohtorikoulutettava)
 • opiskelet upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto-opintoja (osallistut esimerkiksi täydennyskoulutukseen tai suoritat erikoistumisopintoja tai erillistä opintokokonaisuutta)
 • osallistut tilauskoulutukseen
 • suoritat Poliisiammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun.

Maksun määrä ja maksaminen

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Se maksetaan Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta eli 2 kertaa vuodessa. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti.

Maksettava summa määritellään valtioneuvoston asetuksella, ja se voi muuttua vuosittain.

Lue lisää terveydenhoitomaksun maksamisesta ja maksun eräpäivistä: Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Jos saat toimeentulotukea, terveydenhoitomaksu voidaan hyväksyä perustoimeentulotuessa menona.

Mitä palveluja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkosivuilla kerrotaan opiskeluterveydenhuollon palveluista.

Saat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos valmistut kesken lukukauden, sinulla on oikeus käyttää palveluja siihen asti, kunnes kyseinen lukukausi loppuu.

Lue lisää