Leskeneläke

Leskeneläke auttaa taloudellisessa selviytymisessä, kun puolisosi kuolee. Sen saamisen edellytys on, että olet ollut puolisosi kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Leskeneläke on osa perhe-eläkejärjestelmää. Suomessa on kaksi perhe-eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan.

Työeläkelaitokset maksavat leskeneläkettä ilman ikärajaa. Eläke perustuu työ- ja yrittäjäeläkkeeseen, jonka puolisosi ehti eläessään ansaita.

Perhe-eläkkeet uudistuvat 1.1.2022

Perhe-eläkkeet uudistuvat 1.1.2022, ja  uudistus vaikuttaa Kelan etuuksiin. Uudistuksen mukaiset etuussisällöt julkaistaan kela.fissä vuoden loppuun mennessä. 

Uudistus parantaa avopuolison toimeentuloturvaa leskeneläkeoikeuden myötä sekä pidentää työeläkelakien mukaista lapsen eläkeoikeutta 2 vuodella. 

Lue lisää uudistuksen sisällöstä

Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle. Kelan leskeneläkkeessä on kaksi osaa:

  • alkueläke
  • mahdollinen jatkoeläke.

Molempien maksaminen loppuu, kun täytät 65 vuotta.

Kelan ja työeläkejärjestelmän leskeneläkkeitä voi saada yhtä aikaa. Voit hakea molempia joko Kelasta tai puolisosi työeläkelaitoksesta.

Voit saada leskeneläkettä lakiin perustuvana tapaturmaeläkkeenä ja sen lisäksi myös vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Jos puolisosi on asunut ulkomailla, sinulla voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen niistä maista.

Alkueläke

Alkueläke voi alkaa puolison kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Kela maksaa sitä 6 kuukautta.

Faktoja alkueläkkeestä:

  • Jos saat kansaneläkettä ennen 65 vuoden ikää, voit saada alkueläkettä vain siltä osin, kun sen määrä ylittää kansaneläkkeesi.
  • Alkueläkkeen maksaminen päättyy heti, kun täytät 65 vuotta.
  • Jos olet jäänyt leskeksi ennen 1.7.1990 ja solmit uuden avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen, Kela maksaa sinulle yhden vuoden leskeneläkkeet.
  • Jos solmit uuden avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta, Kela lopettaa alkueläkkeen maksamisen.

Toisin kuin työeläkelaitokset Kela ei maksa alkueläkettä yli 65-vuotiaalle.

Jatkoeläke

Alkueläkkeen jälkeen voit saada jatkoeläkettä. Se muodostuu kahdesta osasta: perusmäärästä ja tulosidonnaisesta täydennysmäärästä. Voit saada jatkoeläkettä sen kuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta.

Jos solmit uuden avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta, Kela lopettaa jatkoeläkkeesi maksamisen. Jos kuitenkin olet saanut leskeneläkettä vähintään vuoden ajan, Kela maksaa sinulle kertasuorituksena kolmen vuoden jatkoeläkettä vastaavan summan.

Leskeneläkkeen suhde muihin etuuksiin

Jos tulosi ovat pienet, voit olla oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen tai yleiseen asumistukeen.

Lue lisää